online

Deň otvorených dverí

Gymnázium Jána Adama Raymana

Milí priatelia!

Učebné plány, obsah učiva, priestory školskej budovy veľkej rodiny GJAR-kovcov ožívajú len zásluhou učiteľov a žiakov za významnej podpory zo strany rodičov.

To všetko vám chceme priblížiť v našej DOD-ke. Žiaci sa tu veľmi zaujímavo predstavujú - prispeli slovom, písmom, maľbou, pohybom, ba aj cirkusovým vystúpením v Austrálii...

DOD-ka, do ktorej práve vstupujete, bola pre mňa veľmi príjemným predstavením rôzneho obsahu a zamerania. Milým virtuálnym obrazom toho, že žiaci GJAR dostávajú veľa príležitostí prejaviť sa v záujmovej činnosti, na verejnosti i v bezprostrednom bežnom kontakte, že sú úspešní v ďalšom štúdiu a v praxi.

S poďakovaním všetkým účinkujúcim.

S vierou, že aj naša DOD-ka môže byť vaším príjemným spoločníkom.

Viera Kundľová, riaditeľka školy

Úvod

ŠTÚDIUM

slovenský jazyk a literatúra

biológia a chémia

informatika

občianska náuka

anglický jazyk

matematika

dejepis

telesná a športová výchova 

cudzie jazyky

fyzika

geografia

etická výchova, náboženská výchova, umenie a kultúra

Úvod

PROGRAMY

Zelená škola


Medzinárodná cena vojvodu   z Edinburgu


GJAR bez nenávisti


Školský parlament

 

Finančná gramotnosť


Úvod

PONÚKAME

Podporné vzdelávacie aktivity

 • projekt Erazmus
 • príprava a účasť na súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
 • exkurzie a výlety na Slovensku a v zahraničí
 • bohatá ponuka záujmových krúžkov na G4 i G8
 • krúžky zamerané na prípravu žiakov na predmetové olympiády

Individuálna podpora žiakov

 • konzultačné hodiny s vyučujúcimi
 • školský psychológ
 • špeciálny pedagóg

Vybavenie školy

 • moderne vybavené odborné učebne
 • školská knižnica a študovňa
 • dve telocvične a posilňovňa
 • oddychová zóna
 • jedáleň
 • Wi-Fi pripojenie

Tradičné aktivity školy

 • Benefičný koncert
 • Školský ples
 • Privítanie prvákov a rozlúčka so štvrtákmi
 • Dni kultúrnej rozmanitosti
 • Raymanov týždeň
 • Deň otvorených dverí
 • Deň študentstva
 • Jesenný a jarný týždeň exkurzií
 • Lyžiarsky a plavecký kurz
 • GJARFEST - hudobný festival
 • Humanitárne zbierky
Úvod

VIDEO ARCHÍV

prehliadka školy

šk.rok 2022/2023

zelené aktivity

šk. rok 2018/2019

benefičné koncerty

...

eKronika VI.

šk. rok 2023/2024

eKronika V.

šk. rok 2022/2023

eKronika IV.

šk. rok 2019/2020

eKronika III.

šk. rok 2018/2019

eKronika II.

šk. rok 2017/2018

eKronika I.

šk. rok 2016/2017

GJAR z neba

šk. rok 2020/2021

GJAR je ...

šk. rok 2018/2019

Úvod

ABSOLVENTI

Video pozdrav absolventov školy, aktuálne študentov biofyziky, fyziky a astronómie, časticovej a jadrovej fyziky, informatiky a fyziky ... viac ...

Maťa, Katka, Marek, Samo

Študenti fyziky

” ČO MI DALO GJAR? Množstvo kamarátov, s ktorými som v kontakte dodnes, hoc sme roztrúsení po celom Slovensku a Česku. Množstvo zážitkov od školských výletov, benefičných koncertov, stužkovú až po ... viac ...

nevydarené chemické pokusy. Množstvo vedomostí, ktoré si už teraz nepamätám, no pamätám si prístup učiteľov, ktorí mi dávali priestor venovať sa tomu, čo ma zaujímalo viac. A naopak, nenútili ma vynikať v tom, čo ma nebavilo.
Vďaka GJAR mám za sebou štúdium v Dánsku a USA, hovorím plynule anglicky, mám kamarátov z celého sveta a pracovné skúsenosti z medzinárodných firiem. GJAR mi tiež pomohlo vnímať príležitosti a potenciál nášho Prešova. Aj preto som sa práve sem po rokoch vrátila a teším sa na nové zážitky a stretnutia s bývalými učiteľmi. “

Barbora Rusiňáková

”GJAR pre mňa vždy zostane gymnáziom, ktoré ma dobre pripravilo na štúdium na vysokej škole a prinieslo mi tie najpevnejšie priateľstvá. Rada spomínam na moje pani učiteľky angličtiny a francúzštiny, na ktorých hodiny som sa vždy najviac tešila. ... viac ...

V GJAR vidím školu, ktorá si dokázala nastaviť svoj vyučovací a výchovný proces tak, aby nielen sám odzrkadľoval tie správne hodnoty, ale ich aj prenášal na svojich žiakov. Za to mu patrí veľká vďaka. 

Spomienky na gymnázium ma sprevádzali počas štúdia Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne, študijných programoch v USA a Izraeli, počas stáží, a sú so mnou prítomné aj počas môjho súčasného pôsobenia na Ministerstve obrany SR. Na rezorte som poradkyňou štátneho tajomníka a mám na starosť agendu strategickej komunikácie, boja proti dezinformáciám a hybridným hrozbám. Mimo týchto nosných tém sa zaujímam o bezpečnostnú politiku na Blízkom východe.”

Andrea Ratkošová

Poradkyňa štátneho tajomníka, 
Ministerstvo obrany SR

”Na GJAR som nastúpil v roku 2010, absolvoval som v 2014, takže už vyše šesť rokov len spomínam, ako mi bolo na GJAR fajn. Moja triedna, p. Kollárová, nám vždy opakovala, že už nikdy nikde nám nebude tak dobre, ako na dolnom gymku. A mala určite pravdu! ... viac ...

S úsmevom spomínam na časy, keď sa človek do školy tešil, pretože sa denne vídal s tými najblížšími osobami. Mal som to šťastie mať za spolužiakov mojich najlepších kamarátov, ktorých som poznal už zo základnej školy, avšak na GJAR som spoznal veľa ďalších úžasných ľudí. GJAR mi dalo veľmi veľa, samozrejme, aj po odbornej stránke. Myslím si, že som získal perfektný základ pre následné štúdium na vysokej škole, ktorá síce nebola „piece of cake,“ ale dalo sa to zvládnuť aj vďaka tomu, že som zo základnej školy a gymka vedel, ako sa správne učiť. Po absolvovaní GJAR moje kroky smerovali do Prahy na Právnickú fakulty Univerzity Karlovej, kde aktuálne dokončujem magisterské štúdium. Keďže ma ale vždy lákalo aj štúdium cudzích jazykov, po roku na práve som sa zapísal aj na Filozofickú fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde som vyštudoval bakalára z filológie anglického jazyka a tento semester som sa rozhodol pokračovať v štúdiu v magisterskom programe (Učiteľstvo anglického jazyka pre stredné školy). Našťastie, GJAR mi umožnilo zdokonaliť svoje znalosti aj vo francúzskom jazyku, takže som nemal problém dostať sa na ročný Erasmus do francúzskeho Toulouse.

Keď sa raz za čas stretneme väčšia parta ľudí z gymka a spomíname na stredoškolské časy, občas si želám zažiť znovu aspoň jeden deň na GJAR, spolu aj s našimi učiteľmi. A hoci od opustenia brán školy prešli, dá sa povedať, už dlhé roky, stále sa cítim ako člen rodiny GJAR. A za to som vďačný. “

Jozef Andráš

Študent,
Právnická fakulta Karlovej Univerzity

”Ahojte! Som Katarína, mám 22 rokov a som absolventkou osemročného GJARka z triedy 2008 až 2016. Po maturite som vyštudovala bakalára v Medzinárodných štúdiách v Holandsku, šla som na výmenný pobyt do Čile, ... viac ...

a stážovala pri Stálom zastúpení Slovenska pri Európskej únii, a napokon som sa vrátila do Čile, kde momentálne už druhý rok žijem. Pracujem pre Organizáciu spojených národov ako koordinátorka projektov pre rozvoj a odstránenie hladu v Južnej Amerike, a popri práci si robím magistra v Rozvojových štúdiách v Londýne. Aj keď moja cesta po maturite viedla ďaleko od Prešova, vždy veľmi rada spomínam na tých osem rokov, počas ktorých sa z mojich spolužiakov stali nenahraditeľní kamaráti a kamarátky a z profesorov sa stali mentori, ktorí nás naučili veriť v samých seba a nasledovať naše záujmy. GJAR mi dalo skvelú prípravu na štúdium na univerzite v zahraničí, ktorá síce bola veľkou zmenou, no vedela som sa na ňu rýchlo adaptovať vďaka učebným návykom zo strednej a prístupu našich profesorov, ktorí nás viedli k samostatnosti a zodpovednosti za naše úspechy aj chyby. Spätne veľmi oceňujem aj ich záujem zapájať nás do mimoškolských aktivít, ako napríklad jazykové olympiády a divadlo, ktoré mi v prihláškach na školu pridali body a zároveň pomohli získať sebavedomie v cudzom jazyku, čo je dnes pre mňa nevyhnutnosť. Musím povedať, že vďaka podpore učiteľov som mala odvahu odhodlať sa aj do menej známych krajín a študovať odbory podobné mojím najobľúbenejším predmetom. Táto podpora a entuziazmus pre naše sny bola kľúčová aj v ťažších momentoch na strednej, ktoré snáď zažije každý. A najviac ma teší, že keď myslím na GJARko, tak nemusím žiť len zo spomienok, ale z doživotných priateľstiev, ktoré prekonávajú aj pol planéty. “

Katarína Polomská

Koordinátorka projektov,
Organizácia spojených národov

”Volám sa Samo Novák a študujem Informatiku a Fyziku na University of Edinburgh v Škótsku. Z GJAR som si odniesol mnoho priateľov na celý život, plno úžasných zážitkov zo školy aj mimo nej, a taktiež veľa cenných vedomostí a skúseností. ... viac ...

Rád budem spomínať na hodiny so skvelými učiteľmi, rôzne exkurzie do prírody aj miest. Budem si pamätať na podporu a motiváciu v krúžkoch a mimoškolských aktivitách, ako napríklad Turnaj mladých fyzikov, rôznych matematických, informatických a jazykových súťažiach, krúžku akademickej debaty a tiež filozofickej olympiáde. Som GJAR a jeho učiteľom veľmi vďačný za všetku prípravu, aj vďaka ktorej sa mi darí v ďalšom štúdiu na univerzite.“

Samuel Novák

Študent,
University of Edinburgh

” Čaute, volám sa Jana a som absolventkou GJAR-ka z ročníka 2004 – 2008. Moja cesta ďalej pokračovala na UPJŠ v Košiciach, kde som ukončila bakalára z biológie a magistra z genetiky a molekulárnej cytológie so zameraním na výskum rakoviny. ... viac ...

Po výške som sa presťahovala do Anglicka, kde som ďalej vyštudovala MSc - Master of Science vo výžive a cvičení na Oxford Brookes Univeristy v Oxforde. Po ukončení štúdií som dostala stáž v medzinárodnej organizácii Nutrition Society v Londýne a následne som začala pracovať ako výskumná asistentka v oblasti výživy a rakoviny na University of Manchester. V súčasnosti tu stále pracujem ako výskumná asistentka, no zároveň som získala prestížne štipendium - Research Impact Scholarships na doktorát z klinickej výživy v oblasti nádorových ochorení. Na Slovensko som však nezabudla a okrem písania blogov o výžive, kapitol do kuchárskych kníh či príspevkov do kalendárov robím prednášky o výžive a zdraví a snažím sa rozbehnúť ďalšie projekty v tejto oblasti. Keď sa povie GJAR, vynoria sa mi krásne spomienky na veľa voľného času, priestoru na kreativitu a zábavu, čo bolo vyrovnané so zvládnuteľnou dávkou učenia. Taktiež nemôžem zabudnúť na priateľských a nadčasových učiteľov, skvelú atmosféru v škole, výlety či benefičné koncerty. GJAR je výnimočná škola, miesto, kde sa rada vraciam a cítim sa ako doma aj po mnohých rokoch. Trvajúce priateľstvá, kvalitný základ na rast osobnosti a budovanie kariéry, všeobecný prehľad, schopnosť vyjadriť vlastný názor, obhájiť svoje stanovisko, prezentovať informácie či mať zdravé sebavedomie a veriť si, to je len zopár z množstva vecí, ktoré mi GJAR-ko dalo. A za čo budem tejto škole a jej skvelým učiteľom navždy vďačná.“

Jana Sremaňaková

Výskumná asistentka,
Nutrition Society, Londýn

” Najradšej spomínam na posledný maturitný ročník, keď som okrem povinných predmetov mal len matematiku a informatiku, ktorú som si sám vyskladal. To mi poskytlo veľmi isté a pevné základy na vysokú školu. Teraz študujem na Fakulte elektrotechniky ... viac ...

a komunikačných technológií na Vysokom učení technickom v Brne (FEKT VUT), odbor mikroelektronika a technológie. Som tiež súčasťou študentského tímu TU Brno Racing, kde sa venujeme stavbe (spaľovacej a od minulého roka aj novej elektrickej) formuly, s ktorou neskôr súťažíme a pretekáme v študentských súťažiach po Európe. Aktuálne p racujem na pozícii Electric powertrain leader, kde mám na starosti okrem konceptu elektrickej časti auta aj ďalších 10 ľudí.
Dovolím si povedať, že málokto mal rovnaký základ ako ja z GJAR, čo mi umožnilo s ľahkosťou nielen učiť sa, ale chápať všetky ďalšie potrebné súvislosti. Aj čo sa týka informatiky, na vysokej škole sa od vás vyžaduje „veľa a rýchlo“. Nie je priestor učiť sa základy programovania, nehľadiac na programovacie nástroje či programovací jazyk. Je potrebné podotknúť, že aj ostatné roky na GJAR pre mňa boli prínosné. Hoci som o tom vtedy nevedel. Z chémie a fyziky mám mnoho informácií, ktoré mi dnes uľahčujú štúdium. Takisto si spomínam na rad ďalších aktivít, ktoré GJAR ponúkala. Rôzne projekty, mimoškolské aktivity, zaujímavé projekty na predmetoch či v mojom prípade aj vedenie vlastného krúžku. Keď sa so spolužiakmi rozprávam o skúsenostiach na ich školách, určite som ani raz neoľutoval svoj výber gymnázia.“

Maroš Macko

Študent,
FEKT VUT, Brno

Úvod

OPÝTAJTE SA NÁS ...

Priestor na otázky, na ktoré ste nenašli odpoveď ...

Úvod