Postup prihlásenia do on-line systému pre správu stravného kontaOd januára 2007 je možné spravovať svoje stravné konto cez webové rozhranie. Správa umožňuje kontrolu stavu konta, prihlasovanie a odhlasovanie stravy, prezeranie jedálneho lístka, kontrolu odberu stravy a užívateľskú administráciu, ako je zmena hesla, zasielanie niektorých informácií na e-mail a pod. V nasledujúcich bodoch je načrtnutý postup, ako sa dostanete do tohto systému. Ovládanie je celkom intuitívne a v systéme je aj nápoveda.

Výber zariadenia


Prvý krok je výber stravovacieho zariadenia, ktoré je identifikované číslom. Pre GJAR je potrebné vyplniť 9577. V tomto kroku je možné zaškrtnúť voľbu "uložit vybrané zařízení" a v budúcnosti si Váš prehliadač webových stránok bude pamätať stravovacie zariadenie.
Prihlásenie užívateľa


Po zvolení stravovacieho zariadenia sa zobrazí formulár pre prihlásenie konkrétneho užívateľa. Uživatelia sú identifikovaní pomocou variabilného symbolu (pozri príklad - jpg, 67 kB), ktorý vypĺňajú pri platení za stravu. Je to trojmiestne číslo. Toto číslo je potrebné zadať do poľa "uživatel" a pri prvom prihlásení aj do poľa "heslo". (samozrejme aj pri ďalších prihláseniach v prípade, že si nezmeníte heslo)
Obrazovka po prihlásení


Po úspešnom prihlásení sa zobrazí stránka, podobná ako na obrázku. Tu si môžete prihlasovať alebo odhlasovať stravu, kontrolovať históriu odberov stravy, meniť svoje nastavenia a odhlásiť sa zo systému. Nezabudnite si vo svojom vlastnom záujme zmeniť prihlasovacie heslo!