Členovia študentskej firmy


tomas

Prezident

Tomáš Barica

„Do firmy chcem primárne prinášať smiech a radosť, aby mali moji kolegovia väčšiu chuť do práce. Mojím cieľom je vytvoriť najväčšie zisky v histórii študentských firiem, ktoré boli po minulé roky na našej škole.“

 • cieľavedomý
 • komunikatívny
 • pracovitý
 • všetko musí mať včas

managers

Viceprezident markentingu

Alex Duleba

„Rád by som produktom firmy dal nový dych, chcel by som urobiť niečo, čo na škole ešte nebolo. Zakladám si na kvalite produktov, preto sa pokúsim do firmy vložiť toho čo najviac.“

 • kreatívny
 • pracovitý
 • presný
 • trpezlivý

managers

Viceprezident výroby

Juraj Hrabko

„Mojim cieľom je zaručiť zákazníkom maximálnu spokojnosť s našimi produktmi. Akcionárom chcem dokázať, že ich investícia do našej študentskej firmy bola správna. Ak chcem tieto veci dosiahnuť, budem musieť do firmy vložiť toho čo najviac a to aj plánujem urobiť.“

 • zodpovedný
 • pozorný
 • dôveryhodný

managers

Viceprezidentka financií

Paula Gavurová

„Chcela by som obohatiť našu školu o produkty, ktoré nám pripomenú prijemné chvíle strávené na tejto škole. Zároveň by som chcela rozšíriť ponuku o špeciálne produkty, ktoré nie sú tak typické na škole.“

 • pracovitá
 • precízna
 • empatická
 • zodpovedná

managers

Viceprezidentka ľudských zdrojov

Ema Kostecká

„Keďže mám na starosti najmä členov študentskej firmy, chcela by som vytvoriť jeden kompletný tím, ktorý bude spolupracovať v každom smere. Dôležitá je najmä komunikácia, ktorá tkvie vo vzájomnej dôvere. Chcela by som organizovať teambuldingové aktivity, pri ktorých by vzrástla motivácia a inšpirácia. Tým by sa zvýšili mzdy a odmeny pre zamestnancov.“

 • usilovná
 • spoločenská
 • zhovorčivá
 • empatická

managers

Vedúca propagácie

Soňa Horňáková

„Rada by som sa vo firme naučila niečo viac o fungovaní firmy a propagácií firmy, ktorú mám na starosti. Mojím snom je ľuďom spropagovať firmu, pod ktorou si môžu predstaviť kvalitu, spoľahlivosť a priateľský prístup.“

 • vnímavá
 • pracovitá
 • zodpovedná
 • presná

managers

Vedúci výroby

Filip Noah Bogatu

„Bol by som veľmi rád, ak by naša firma napredovala a my s ňou. Je to jedinečná príležitosť pre nás všetkých naučiť sa mnoho nových vecí. Ako veľký perfekcionista si potrpím na dokonalosti, preto dohliadnem na to, aby naše výrobky boli vyrobené kvalitne a pedantne.“

 • zodpovedný
 • ambiciózny
 • prispôsobivý
 • pracovitý

managers

Vedúci výroby

Gregor Zimmermann

„Očakávania? Z pohľadu grafického dizajnéra, mám možnosť sa realizovať a nabrať skúsenosti v inej oblasti vytvárania dizajnov. Pritom sa môžem pozrieť na fungovanie firmy priamo ako jej zamestnanec. Myslím si, že tieto poznatky v živote určite využijem.“

 • tvorivý
 • kreatívny
 • usilovný
 • pedantný

managers

Vedúci predaja

Maroš Hrbatý

„Očakávam, že firma bude úspešná a ja sa budem snažiť tento cieľ naplniť. Nemám veľa skúseností v tomto obore, preto rád získavam nové poznatky, ktoré sa mi určite zídu aj v reálnom živote.“

 • zodpovedný
 • sociálny
 • pohodový
 • zhovievavý

managers

Finančník

Martin Šima

„Aké mám vízie vo firme? Chcel by som, aby firma prosperovala, nech naše úsilie nevyjde nazmar. Myslím si, že ak budeme pracovať ako kolektív, firma bude profitovať a my sa veľa naučíme.“

 • pracovitý
 • zodpovedný
 • sebaistý
 • cieľavedomý

managers

Vedúci výroby

Samuel Miščík

„Rovnako ako aj moji kolegovia, chcem, aby bola naša firma úspešná. Ak vložíme do firmy všetko, určite sa nám to vráti či už ako dobrý pocit, peniaze alebo skúsenosti do života.“

 • dôveryhodný
 • usilovný
 • organizovaný
 • spoločenský

tomas

Správca webu

Branislav Sopko

„Firmu beriem ako príležitosť sa realizovať v oblasti programovania a zároveň zistiť ako to v skutočných firmách funguje. Som si istý, že naše produkty budú mať úspech a zákazníci budú s nimi spokojní. “

 • trpezlivý
 • pohodový
 • pracovitý
 • zhovievavý