preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti", ktorého cieľom je podporiť školy v prevencii nenávistných prejavov, šikanovania a v rozvíjaní hodnôt tolerancie a vzájomného rešpektu v komunikácii. Zapojené školy majú možnosť získať certifikát, ktorým preukazujú splnenie štandardu kvality v ôsmich oblastiach dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii:

Oblasť 1.: Vzdelávanie k ľudským právam a prevencii ich porušovania
Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole
Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole
Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole
Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy
Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí
Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy
Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania

Štandard kvality je zadefinovaný formou jednoduchých cieľov v uvedených oblastiach, ktoré vychádzajú z nasledovných základných princípov: participatívnosť, rovesnícky prístup, zrušenie tabu, nestigmatizovanie, budovanie spoločnej identity, systematické plánovanie a monitoring.

Webové stránky programu Škola bez nenávisti

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov