preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Raymanove dni 2014

V predposlednom aprílovom týždni si pripomíname narodenie i smrť lekára, farmaceuta a polyhistora Jána Adama Raymana.  Jeho rodným mestom bol Prešov, kde pôsobil ako mestský lekár.

Gymnázium Jána Adama Raymana v tomto čase vytvára priestor pre rôzne aktivity a zaujímave vyučovacie hodiny.

V „Raymanovom týždni“ je tradíciou obliekať sa každý deň do jednej z farieb dúhy. Tento rok sa budeme tešiť na farby žltú, zelenú a modrú. Stredu bude sprevádzať žltá farba, vo štvrtok to bude zelená farba a piatok zakončíme v modrom. Tieto dni so sebou nesú radosť, úsmev i  rôznorodosť.

Tento týždeň nás v škole čaká nielen štúdium, ale aj neobyčajné zážitky. Tešíme sa na Vás!

 

Program

STREDA

 1. ŽŠR – Deň objatia
 2. Anglický jazyk - Egg hunting - prima (ANJ)
 3. Dejepis - Maturanti učia mladších spolužiakov (Dejepis)
 4. Dejepis zábavnou formou
 5. Francúzsky jazyk Návšteva výstavy Marseillaisesymboly Francúzskej republiky – Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove - 4. roč. – rozšírená FJ (FJK, SFJ) 12:00 – 14:00
 6. Francúzsky jazyk - „Jedna univerzia = Dva diplomy“ - prezentácia pre žiakov 3.ročníka - 10:55 – 11:40 (4. h- uč. FJ č. 73) Zodpovedná: Zuzana Bačová
 7. Nemecký jazyk – Reklama alebo gramatické okienko
 8. Telesná výchova – Raymanov medziročníkový volejbalový turnaj – 6.-7. hodina
 9. Geografia - Návšteva Ekocentra pri príležitosti Dňa Zeme

ŠTVRTOK

 1. Biológia – Besedyprezentácie s tematikou ochrany životného prostredia a zdravia človeka
 2. Biológia – Zber hliníkovej fólie – Deň Zeme
 3. Chémia –Raymanovej lekárne – Príprava tradičných liečiv – III. ročník – 4, 6, 7. hodina
 4. Anglický jazyk – Prezentácie ročníkových prác žiakov III. ročníka – Slovensko
 5. Dejepis - návšteva oblastného archívu v Prešove – IV. ročník (2.3. hodina)
 6. Dejepis zábavnou formou
 7. Francúzsky jazyk - Návšteva výstavy Marseillaisesymboly Francúzskej republiky – Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove

III.C. 13:30 – 14:30 Zodp: Marta Bystrianska

III.E - 8:55 – 9:40 Zodp: Janka Monoková

 1. Telesná výchova – Raymanov medziročníkový volejbalový turnaj – 6.-7. hodina
 2. Informatika – prezentácie študentov 3. ročník  /streda, štvrtok, piatok/ Viac informácii k harmonogramu je na nástenke v učebni informatiky.

PIATOK

 1. Chémia –Raymanovej lekárne – Príprava tradičných liečiv – III. ročník – 2. hodina
 2. Biológia – Besedy a prezentácie s tématikou ochrany životného prostredia a zdravia človeka
 3. Dejepis zábavnou formou
 4. Anglický jazyk – Prezentácie ročníkových prác žiakov III. ročníka – Slovensko
 5. Matematika - Hlavolamy, logické a zábavné úlohy riešené na hodinách matematiky.
 6. Občianska výchova -D. Staruch, účastník celoštátnej olympiády prezentuje ľudské práva
 7. Geografia – Geografia trochu ináč – hry, kvízy
 8. Fyzika – Astrofyzika v planetáriu

    


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov