preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na máj a jún, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2013/2014

po schválení na gremiálke dňa 05. 05. 2014

Máj 2014

 • Cesta za pokladom – vedomostná súťaž spojená s prehliadkou mesta

Z: PhDr. Pončáková Karin, Mgr. Monoková Janka                                                                            T: 12. 05. 2014

 • Folklórny súbor Šarišan

19. 5. 2014 o 1000 PKO – vstupné 2 € / 2 kult.poukazy

Z: PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková                                                                                       T: 19. 05. 2014

 • Svet médií

20. 5. 2014 o 1000 v kine Scala (utorok - počas úst. MS), okrem I. OA a II. OA

vstupné 1,70 €

prednáška komentovanej projekcie v sprievode Petra Konečného (odborníka a filmového kritika)

Ako si vybrať spomedzi pretlaku informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán (rozhlas, televízia, reklama, internet)?

Z: Mgr. Kucirková Zuzana                                                                                                                     T: 20. 05. 2014

 • Environmentálne pásma– ochrana životného prostredia v Prešove a okolí – prednáška spojená s besedou –

I. OA a II. OA - Občianske združenie Živá Zem, Prešov – p. Štefan Adamčík

Z: PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková                                                                                       T: 20. 05. 2014

 • Exkurzia - Prešov – histoické jadro – s anglickým výkladom – 1. ročník

Z: Mgr. Koščová Marcela                                                                                                                        T: 21. 05. 2014

 • Mochovce – exkurzia – výber žiakov - III. A, III. B

Z: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD., RNDr. Mergešová Tatiana                                                     T: 22. 05. 2014

 • Program „S tebou o tebe“ – dievčatá 1. ročník                                                                               

Z: Mgr. Kazimírová Ľubica                                                                                                                     T: 22. 05. 2014

 • Exkurzia - Ekocentrum Sosna Družstevná pri Hornáde – Zoologická záhrada Košice – II. A, II. B

Z: PaedDr. Kušnírová Martina, PhDr. Mattová Irina, RNDr. Mergešová Tatiana                         T: 23. 05. 2014

 • Prevencia rakoviny prsníka – prednáška spojená s besedou – dievčatá 3. ročník

MUDr. Mária Lešková, PhD.                                                                                      T: 23. 05. 2014

Jún 2014

 • Projekt Urob si doma Energetický audit a vyhraj Notebook – areál centrálnej kotolne Biomasa I. na Jazdeckej ulici – žiaci zapojených tried I. B a I. D - vyhodnotenie súťaže spojené s exkurziou a besedou s odborníkmi.

Z: PaedDr. Štefančínová Iveta, PhD.                                                                            T: 25. 06. 2014

 • Poznávací zájazd – Škótsko – výber žiakov                                     

Z: PaedDr. Rolíková Monika, Mgr. Petrovská Zuzana                                      T: 14. 06. – 20. 06. 2014

 • Poznávací zájazd – Nemecko - výber žiakov                                    

Z: Maskalíková Marta                                                                                        T: 17. 06. – 21. 06. 2014

 • Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročník                                         

Z: Mgr. Tomčák Peter                                                                                       T: 16. – 18. 06. 2014

 • Botanická exkurzia – Lačnov - II. A, II. C

Z: Mgr. Kollárová Mária, Mgr. Maskalíková Marta, PaedDr. Kušnírová Martina T: 16. 06. 2014

 • Exkurzia – Bazilika v Ľutine – 3. ročník – výber žiakov                                 

Z: Mgr. Papcunová Ľudmila                                                                                          T: 17. 06. 2014

 • Biologická exkurzia v PIENAPE – Pieniny – 1. ročník                                                 T: 18. 06. 2014

Z: RNDr. Mergešová Tatiana, Mgr. Kazimírová Ľubica, PaedDr. Ľudmila Tobiášová Rovňáková

 • Exkurzia – Skalnaté pleso – Lomnický štít – výber žiakov - 3. ročník, sexta

Z: PaedDr. Štefančínová Iveta, PhD.                                                                           T: 19. 06. 2014

 • Biológia v Prírodovednom múzeu v Bardejove – I. A

Z: RNDr. Mergešová Tatiana, Mgr. Bystrianska Marta                                                            T: 25. 06. 2014

Schválené na gremiálke riaditeľa školy dňa 05. 05. 2014, upravené 04. 06. 2014

Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 07. 05. 2014 (máj) 03. 06. 2014 (jún)


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov