preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Envirotázniky

V mesiacoch máj – jún prebehol XVI. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia.

V tomto ročníku sme zaznamenali mimoriadny úspech! V online súťaži, do ktorej sa zapojilo 664 žiakov z celého Slovenska, Aneta Štefančínová (kvarta A) získala 2. miesto!

Do 50. miesta sa umiestnili:

Iveta Štefančínová (sekunda A)               5. miesto

Radovan Štefančín (sekunda A)              10. miesto

Jakub Fedorko (tercia A)                           16. miesto

Timea Ďaďovská (tercia A)                       18. miesto

Klaudia Štofková (tercia A)                       19. miesto

Richard Prikler (tercia A)                           29. miesto

Zuzana Vongrejová (tercia A)                   47. miesto

 

Cieľom olympiády bolo prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Aktuálny ročník sa niesol v znamení z každého rožka troška.

OKRUHY SÚŤAŽNÝCH OTÁZOK XVI. ROČNÍKA:

 • Elektroodpad

  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

  Klimatické zmeny

  Upcycling a eko-poľnohospodárstvo

  Ekoturistické zaujímavosti

  Ochrana vtáctva

  Oceány a moria

 • Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sk/sazp/envirotazniky/propozicie

Výhercom blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a každému súťažiacemu z našej školy ďakujeme za reprezentáciu!


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov