preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2014/2015

po schválení na gremiálke dňa 08. 09. 2014

 

September 2014

 • Planetárium a hvezdáreň v Prešove – 1. ročník                                 T: 09 .09. 2014, 16. 09. 2014
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Dudová Z.
 • Pivovar Šariš – žiaci 3. ročníka                                                               T: 06. 09. 2014             
  Z: Mgr. Kobulská J., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Účelové cvičenie      
  Termíny:         17. 09. 2014               I. OA, II. OA, III. OA   Z: Mgr. Pališčák R.,
                         
  18. 09. 2014               1. ročník                    Z: Mgr. Pališčák R.,
                          1
  9. 09. 2014               2. ročník                    Z: Mgr. Majoroš B.
 • Medzitriedny futbalový turnaj – mimo vyučovania
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Tomčák P.
 • Európsky deň jazykov – návšteva Britského centra – 1. ročník – počas hodín ANJ.
  Z: Mgr. Koščová M.
 • Mestská oáza za hradbami – Voda v živote mesta – výber žiakov 2. ročníka       T: 13. 09. 2014 20:00 hod
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Kobulská J.
 • Úvodné sústredenie k Turnaju mladých fyzikov – UPJŠ Košice                           T: 26. 09. 2014
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber z jednotlivých  ročníkov – mimo vyučovania      T: 26. 09. 2014
  Z: Dzurišinová, Kušnírová, Mackovjaková, Kredátusová, Štefančínová.
 • Otvorená hodina AJ na MPC, 2. ročník      T: 30. 09. 2014
  Z: Mgr. Vašková Ľ., Mgr. Gožová A.
 • Účasť na súdnom pojednávaní, výber 2. ročníka      T: 18. 09. 2014
  Z: Mgr. Bystrianska M.

Október 2014

 • Botanická záhrada v Košiciach – DOD – mimo vyučovania                                  T: 10. 10. 2014
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Angloamerické dni (Halloween) – aktivity v rámci hodín ANJ a v popoludňajších hodinách, T: 27. 10. – 29. 10. 2014,
  Z: Mgr. Petrovská Z., PaedDr. Rolíková M.
 • Zádiel exkurzia - III. OA + výber II. OA              T: 01. 10. 2014
  Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Súťaž MATBOJ - Košice                                      T: 24. 10. 2014
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre 3. ročník           T: 09. 10. 2014
  Z: PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Krakow – Osvienčim – výber žiakov                   
  Z: PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z.

Schválené na gremiálke riaditeľ školy dňa 08. 09. 2014, upravené dňa 06. 10. 2014

Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 10. 09. 2014


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov