preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

V Bratislave sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (IJSO). Súťažiaci si zmerali sily v troch teoretických testoch, troch experimentoch a teste s výberom odpovede. IJSO je súťaž z biológie, fyziky a chémie pre žiakov do veku 16 rokov.

Našu školu úspešne reprezentoval Radovan Štefančín (tercia A), ktorý obsadil 14. miesto a má možnosť sa zúčastniť výberového sústredenia v septembri v Bratislave.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

14. júna 2023 sa  v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove konalo celoštátne kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci v II. kategórii. Úspešnými riešiteľkami sa stali sestry Petronela (tercia A) a Stela (sekunda A) Palenčárové.

 

Marek Jambrich (kvarta A) obsadil v náročnej konkurencii vynikajúce 3. miesto.

 

Zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni!

Účasť v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D si po úspešnom domácom kole zabezpečili piati žiaci prvého ročníka a kvinty – Marek Ištok, Tadeáš Havír, Krištof Max Kandera, Matej Kovaľ a Aneta Štefančínová.

V náročnej súťaži sa napokon úspešnými riešiteľmi stali – Krištof Max, ktorý obsadil 6. miesto a Matej, ktorý skončil na 7. mieste, obaja z 1. B triedy. Tadeáš z 1.A triedy obsadil nepopulárne, ale výborné 4. miesto a Marek z kvinty krásne 3. miesto.

Všetkým súťažiacim úprimne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že fyzike ostanú verní aj v nasledujúcich rokoch.

PK fyzika – chémia – biológia

 

V Bratislave sa dňa 13.06.2023 konala finálová obhajoba projektov s súťaži Veľvyslanectvo mladých.

Ústrednou témou pre stredné školy bola ESG (Enviro – Social – Governance). Cieľom bolo identifikovať nevyriešené sociálne a environmentálne problémy svojho mesta, regiónu a navrhnúť riešenie.

TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Skvalitnenie života, životného prostredia, verejného priestoru, cestovného ruchu, sociálno-spoločenská zodpovednosť, rozvoj obce/regiónu kde žijú, finančná gramotnosť. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt, preložiť ho do anglického jazyka a obhájiť ho v anglickom jazyku. Porotu, ktorá kvalitu projektov posudzovala tvorili veľvyslanci krajín a iní odborníci.

Našu školu úspešne reprezentovali:

  • 2. miesto - FABIOLA RÁCHEL KOVÁČOVÁ (1.C) - Návrh realizácie výstavby mestského trhoviska
  • čestné uznanie Ema Gazdičová a Eva Pullmannová (2.B) - Návrh realizácie recyklačných košov v centre mesta Prešov

Ide o veľký úspech o ktorom píšu aj na stránke https://www.zenskyweb.sk/stredoskolaci-nam-vnukli-nadej/ a bola odvysielaná aj reportáž https://www.ta3.com/clanok/268358/projekt-vevyslanectvo-mladych-priestor-pre-angazovanie-sa-studentov-strednych-a-vysokych-skol.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

obr1

obr2

obr3

obr5

obr5

obr5

obr5

Po úspešnom domácom kole fyzikálnej olympiády v kategórii F nás v okresnom kole reprezentovali štyria žiaci z tercie – Iveta Štefančínová, Miloslav Tokár, Petronela Palenčárová a Radovan Štefančín.

Poslední dvaja menovaní boli napokon úspešnými riešiteľmi – Petronela obsadila 5. miesto a Radovan krásne 3. miesto.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PK fyzika – chémie - biológia


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov