Ján Adam RAYMAN 

Prevzaté z publikácie:
Anton Bartunek
Fyzikus Rayman
Život a dielo prešovského lekárnika a lekára
Osveta, 1990

   English

   Deutsch


* 23.4. 1690, Prešov

† 23.4. 1770, Prešov