preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na máj a jún, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2017/2018

po schválení na gremiálke dňa 30. 04. 2018.

 

Máj 2018

 • Účelové cvičenie – I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                                                T: 14. 05. 2018 
  Z: Mgr. Majoroš B., Mgr. Pališčák R.
 • Exkurzia Prešov – s anglickým výkladom – 1. ročník a V. OA                                     T: 14. 05. 2018
  Z: PK AJ
 • O úspechu prešovských botanikov – exkurzia s prednáškou na pôde PU v Prešove o novej odrode mäty                             - II. A, II. B                                                                                                                                T: 14. 05. 2018
  Z: Mgr. Kobulská J.
 • Zážitková cesta na Šarišský hrad – II. C, II. D                                                              T: 14. 05. 2018
  Z: PhDr. Pončáková K., RNDr. Mergešová T.
 • Psychosociálny tréning – beseda s absolventom GJAR na pôde PU v Prešove – VI. OA
  Z: Mgr. Gajdoš M.                                                                                                                  T: 14. 05. 2018
 • Dokument o Feldovi – návšteva knižnice spojená s prednáškou a kvízom – 3. ročník
  Z: Mgr. Vašková Ľ.                                                                                                                 T: 14. 05. 2018
 • Knižnica Slniečko – zážitkové čítanie - I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                              T: 17. 05. 2018 
  Z: Mgr. Vašková Ľ.
 • Účelové cvičenie – 1. ročník a V. OA                                                                               T: 17. 05. 2018 
  Z: Mgr. Majoroš B., Mgr. Pališčák R.
 • Honba za pokladom – 3. ročník                                                                                        T: 17. 05. 2018
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Janka Monoková
 • Ako vzniká zvuk – prednáška v AJ v spolupráci s Britským centrom – III. B, III. C
  Z: Mgr. Vašková Ľ.                                                                                                                 T: 21. 05. 2018
 • Plavecký kurz - 2. ročník a VI. OA                                                                           T: 21. – 25. 05. 2018
  Z: Mgr. Majoroš B.
 • Mníšky – divadelné predstavenie Divadla Drak – PKO – všetci žiaci                        T: 22. 05. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Bachledova dolina – exkurzia – I. OA, časť II. OA                                                          T: 23. 05. 2018
  Z: PaedDr. Dudová Z.
 • Milujem svoje mesto – festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci - 1. ročník a V. OA          
  Z: Mgr. Papcunová Ľ.                                                                                                            T: 23. 05. 2018
 • Hvezdáreň a planetárium Prešov – 3. ročník                                                                 T: 23. 05. 2018
  Z: Mgr. Oravec M.
 • Exkurzia Krosno – fyzikálno-chemická exkurzia – výroba a spracovanie skla, sklo vo fyzike a Múzeum ťažby ropy – VI. OA, II. A                                                                                                                               T: 24. 05. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Skúšky DELF
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Jazykový kvet – celoslovenské kolo
  Z: Mgr. Blašková M.

 Jún 2018

 • Deň detí – aktivity ŽŠR                                                                                                           T: 01. 06. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Živá klasika – RJ – medzinárodné kolo                                                    
  Z: PaedDr. Novosadová M., PhDr. Mattová I.
 • Exkurzia PIENAP – 1. ročník
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia na Ekofarme Odorica v Levoči
  Z: Mgr. Kobulská J., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Prírodovedné múzeum Bardejov – 1. ročník
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia Škótsko – výber žiakov                                                                                T: 15. – 24. 06. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z.
 • Literárna exkurzia (Kežmarok, Martin, Lipt. Mikuláš...)                                        T: 16. – 20. 06. 2018
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Ukážka zaujímavých chemických experimentov - praktické cvičenie na TUKE – V. OA
  Z:
  RNDr. Dzurišinová Z., PhD.                                                                                              T: 22. 06. 2018
 • Adaptácia na zmenu klímy na stredných školách na Slovensku projekt Envirovzdelávanie mladých – prednáška, workshop a súťaž s MUDr. Mesíkom
  Z:
  RNDr. Dzurišinová Z., PhD.                                                                                              T: 25. 06. 2018
 • Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročník                                                              T: 25. – 27. 06. 2018
  Z: Mgr. Pališčák R.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 30. 04. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 07. 05. 2018.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana