preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 17. 09. 2018
.

 

September 2018

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kvinty                                                                                                
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                          T: 03. 09. 2018
 • Účelové cvičenie – I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA 
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.                                                          T: 13. 09. 2018
 • Účelové cvičenie – 2. ročník, VI. OA        
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.                                                          T: 14. 09. 2018
 • Gymnafest – účasť žiakov na festivale mladých talentov spievajúcich po francúzsky – v spolupráci s Fr. alianciou v B. Bystrici                                                                                                     T: 14. 09. 2018
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Účelové cvičenie – 1. ročník, V. OA        
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.                                                          T: 19. 09. 2018
 • Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku – p. Grigorij Mesežnikov – beseda o potrebe občianskej angažovanosti pre rozvoj demokracie – III. D                                                       T: 20. 09. 2018
  Z: Bessenyeiová D.
 • Biela pastelka – zbierka                                                                             T: 21. 09. 2018
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Spelling Bee – súťaž v hláskovaní – 1. ročník                                        T: 24. 09. 2018
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Augustínová L.
 • Svetový deň mlieka – v spolupráci so školskou jedálňou                  T: 25. 09. 2018
 • Jazyková štafeta – 2. a 3. ročník - výber žiakov                                     T: 26. 09. 2018
  Z:
  PK AJ v spolupráci s PK CJ                                     
 • Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo školy (I. A – 26. 09., I. B – 26. 09., I. C – 03. 10., V. OA – 28. 09.)
  Z: vyučujúce AJ v 1. ročníku
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber žiakov z jednotlivých ročníkov – mimo vyučovania                                
  Z: Kušnírová M., Kredátusová M., Štefančínová I., Dzurišinová Z.       T: 28. 09. 2018
 • Piknikové čítanie – 1. a 2. ročník, I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA, V. OA, VI. OA
  Z: PK SJL                                                                                        

Október 2018

 • Návšteva IT firmy – skupina INF žiakov 4. ročníka                               T: 02. 10. 2018
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Exkurzia Ochtinská aragonitová jaskyňa, Zádielska dolina – príma, sekunda
  Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ.                                               T: 02. 10. 2018
 • Deň finančného vzdelávania                                                                    T: 04. 10. 2018
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre výber žiakov 3. ročníka                         T: 04. 10. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Exkurzia na výstavu Flora Olomouc – 2. ročník                                      T: 05. 10. 2018
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Fyzikálno-biologická exkurzia – Budapešť (Tropikárium, Palác zázrakov) T: 05. 10. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Exkurzia Solivary – II. OA                                                                          T: 05. 10. 2018
  Z: Mgr. Schlezingerová M.
 • Europe Code Week                                                                                  T: 06. – 21. 10. 2018
  Z: vyučujúci INF
 • Regionálny seminár projektu Rozhoduj o Európe – účasť vybraných žiakov 4. ročníka na simulovanom rokovaní Rady Európskej únie                                                                                  T: 10. 10. 2018
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                        T: 16. 10. 2018
  Z: Mgr. Čech P.
 • Okresný súd – trestnoprávny úsek – účasť III. D na súdnom pojednávaní
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.                                                                          T: 17. 10. 2018
 • Význam demokracie a EÚ pre kvalitu života – p. Peter Goliášdiskusia zameraná na pochopenie významu demokracie a európskej integrácie pre kvalitu života – výber žiakov 4. ročníka                      
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.                                                                          T: 23. 10. 2018
 • Dni kultúrnej rozmanitosti                                                                     T: 24. – 26. 10. 2018
  Z: PK AJspolupráci s PK CJ
 • Matematická súťaž Košický MATBOJ – výber žiakov                        T: 26. 10. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Súťaž pIsQworky                                                                          
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 17. 09. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 21. 09. 2018.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana