preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 05. 11. 2018
.November 2018

 • Spoznaj svoj mikrobióm – beseda s praktickými ukážkami                    T: 05. 11. 2018
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Výstavka anglických kníh (v priestoroch školy)                                          T: 05. – 09. 11. 2018
  Z: Mgr. Koščová M., PK AJ
 • Mýty a pravdy o zdravej výžive – III. A, III. C, výber žiakov 4. ročníka       T: 07. 11. 2018
  Z: Mgr. Vašková Ľ.
 • Škola v múzeu – Mať svoje nárečie nie je hanba – Krajské múzeum v Prešove – žiaci I. OA, III. OA  
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.                                                                                    T: 08., 09. 11. 2018                  
 • pIšQworky – oblastné kolo – výber žiakov                                                    T: 09. 11. 2018
  Z: RNDr. Kredátusová M.
 • Exkurzia FrancúzskoParíž (projekt Erazmus+ KA2) – 10 vybraných žiakov
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                        T: 12. – 16. 11. 2018
 • Deň otvorených dverí na GJAR                                                                      T: 14. 11. 2018
  Z: PaedDr. Novosadová M.
 • Science Slam – vedecká show výskumníkov z Masarykovej univerzity v Brne
  Z: PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.                                                             T: 14. 11. 2018
 • Deň študentstva – aktivity ŽŠR                                                                      T: 16. 11. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Finančná olympiáda – I. kolo                                                                         T: od 19. 11. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
     
 • Permakultúra v praxi – prednáška – I. A, I. B, V. OA, výber žiakov 4. ročníka         
  Z: PK Bio                                                                                                             T: 22. 11. 2018  
 • Slovensko, Afrika a migrácia – p. Marián Čaučíkbeseda so študentmi z Kene s cieľom pochopiť kultúrne rozdiely ako aj prospešnosť multikulturalizmu v súčasnosti – výber žiakov 3. a 4. ročníka       
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.                                                                          
          T: 22. 11. 2018            
 • NÁBOJ Junior – organizačné zabezpečenie súťaže                                 T: 23. 11. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Best in English – online testovanie – výber žiakov                                     T: 30. 11. 2018
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • LOMIHLAV – matematická súťaž – Košice                                                  T: 30. 11. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • iBobor – online informatická súťaž                                                            
  Z: Mgr. Gunišová V.
 • Školské kolo OAJ – výber žiakov                                                             
  Z: vyučujúce AJ
 • Ruský film v škole - workshop                                                                  
  Z: PK CJ
 • Školské kolo ONJ, OFJ, ORJ – výber žiakov                                          
  Z: PK CJ
 • Ekonomická olympiáda – súťaž pre žiakov                                             
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Dana Bessenyeiová

                                                                                             

December 2018

 • PRO EDUCO – medzinárodný veľtrh vzdelávania – Košice – III. D           T: 05. 12. 2018
  Z: PhDr. Pončáková K.
 • Mikuláš na GJAR – aktivity ŽŠR                                                                     T: 06. 12. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • 3D laserové skenovanie – prednáška o najnovších zobrazovacích metódach – výber žiakov            
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                                   T: 06. 12. 2018
 • Školské kolo CHO kat. A – výber žiakov                                                      T: 07. 12. 2018
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Školské kolo MO A – výber žiakov                                                                T: 11. 12. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Ekotopfilm – Medzinárodný festival o trvalo udržateľnom rozvoji – SCALA – 1. ročník + V. OA             
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.                                                                        T: 11. 12. 2018
 • Masterclasses – okná do modernej fyziky – UPJŠ Košice – VII. OA     T: 11. 12. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Chémia s hasičmi – návšteva HaZZ v Prešove – II. OA                             T: 11. 12. 2018
  Z: Mgr. Schlezingerová M.
 • Pytagoriáda – školské kolo – I. OA, II. OA, III. OA                                       T: 13. 12. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Hodina v múzeu – Slovenské technické múzeum v Košiciach – žiaci 4. ročníka (skupina KNJ)          
  Z: Mgr. Šimkovičová M.
 • Vianočný koncert – všetci žiaci                                                                    T: 21. 12. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Medzitriedny vianočný volejbalový turnaj                                              
  Z: Mgr. Pališčák R.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 05. 11. 2018, upravené dňa 03. 12. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 07. 11. 2018.

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana