preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 04. 03. 2019.

 

Marec 2019

 • Vzťahy: kamarátske, priateľské, partnerské, láska – besedy s lektorkou CPPPaP – 2. ročník, sexta
  Z: RNDr. Mergešová T.                                                                    T: 05., 07. 03. 2019
 • V. Jerofejev: Moskva-Petušky – divadelné predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča – výber žiakov                                                                                                                              T: 07. 03. 2019
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Deň žien – aktivity ŽŠR                                                                                                T: 08. 03. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 2. kategória                                             T: 08. 03. 2019
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Lyžiarsky kurz – I. B, I. C                                                                                           T: 11. – 15. 03. 2019
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Tieň jaguára – film Pavla Barabáša – kino SCALA                                               T: 12. 03. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Okresné kolo FO kat. E, F                                                               T: 13. 03. 2019
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Marec – mesiac knihy – návšteva knižnice – III. OA                                             T: 15. 03. 2019 
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Krajské kolo MO kat. Z9                                                                                             T: 19. 03. 2019
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Okresné kolo Čo vieš o hviezdach                                                  T: 19. – 21. 03. 2019
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Súťaž Matematický klokan – výber žiakov                                                              T: 21. 03. 2019
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Maslenica – tvorivá dielňa – Veľká noc                                                                    T: 23. – 29. 03. 2019
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.
 • Krajské kolo Biologickej olympiády                                                T: 26. 03. 2019
  Z: RNDr. Mergešová T., Mgr. Kollárová M.
 • Pytagoriáda – okresné kolo – kat. P6, P7, P8                                                       T: 27. 03. 2019
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Deň učiteľov – aktivity ŽŠR                                                                                        T: 28. 03. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Návšteva archívu – žiaci 4. ročníka                                                                    
  Z: PaedDr. Pavlovová T.

 

Apríl 2019

 • Krajské kolo MO B, C – organizačné zabezpečenie                                             T: 02. 04. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Celoslovenské kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov – Bratislava, výber žiakov
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                       T: 03. – 05. 04. 2019
 • IQ olympiáda – školské kolo – výber žiakov                                                           T: 08. – 12. 04. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Okresné kolo MO kat. Z6, Z7, Z8                                                                             T: 09. 04. 2019
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Medzinárodné preteky vodíkových áut H2AC – Bratislava, výber žiakov T: 10. 04. 2019
  Z:
  PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Deň narcisov                                                                                  T: 11. 04. 2019
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • International Masterclasses – analýza reálnych dát z CERN-u – PU v Prešove – III. D
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                       T: 12. 04. 2019
 • Raymanov týždeň                                                                                                       T: 22. – 26. 04. 2019
  Z: všetci vyučujúci
 • Girl’s Day exkurzia v IT firme podľa výberu – výber žiačok 2. ročníka  T: 25. 04. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Zdravý životný štýl – beseda s lektorkou CPPPaP – I. A                   T: 30. 04. 2019
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Egghunting – veľkonočné tradície – I. OA                                                
  Z: PaedDr. Rolíková M., Mgr. Monoková J.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 04. 03. 2019, upravené dňa 13. 03. 2019.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 04. 03. 2019.

 

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana