preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na máj a jún, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2018/2019
po schválení na gremiálke dňa 06. 05. 2019.

 

 

Máj 2019

 • Na bicykli do školy 2019 – študentská cykloakcia pre rozvoj cyklodopravy         T: 02. 05. 2019
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • Návšteva knižnice – I. OA                                                                              T: 03. 05. 2019
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Rozlúčka so štvrtákmi – PKO – všetci žiaci                                                    T: 09. 05. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Exkurzia Aalen – Nemecko – výber žiakov                                                   T: 10. – 18. 05. 2019
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Šimkovičová M.
 • Účelové cvičenie pre žiakov I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                  T: 13. 05. 2019
  Z: Mgr. Pališčák R.    
 • Exkurzia Prešov s anglickým výkladom – 1. ročník a V. OA                              T: 13. 05. 2019
  Z: PK AJ
 • Šarišský hrad – Hradná cesta – zážitková výučba pre žiakov 2. ročníka a VI. OA
  Z: Mgr. Kobulská J.                                                                                         T: 13. 05. 2019
 • Obchodovanie s ľuďmi – 3. ročník a VII. OA                                                   T: 13. 05. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka a V. OA                                               T: 16. 05. 2019
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Sila ľudskosti – dokumentárny/životopisný film – I. OA, II. OA                            T: 16. 05. 2019
  Z: Mgr. Papcunová Ľ.
 • Honba za pokladom – 3. ročník a VII. OA                                                       T: 16. 05. 2019
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.
 • Exkurzia Tatr. Javorina – vysokohorská ekológia – výber žiakov                        T: 16. 05. 2019
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka a VI. OA                                            T: 20. – 24. 05. 2019
  Z: Mgr. Majoroš B.
 • The Onlines – div. predstavenie v anglickom jazyku – SCALA – všetci žiaci         T: 20. 05. 2019
  Z: Mgr. Vašková Ľ.
 • FS Rozmarija – vystúpenie folklórneho súboru – PKO – všetci žiaci                    T: 21. 05. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • JA - Základy podnikania – aktivity školskej firmy – I. OA                             T: 22. – 23. 05. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Milujem svoje mesto – festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci – 1. ročník, IV. OA, V. OA
  Z: Mgr. Papcunová Ľ.                                                                                       T: 22. 05. 2019
 • Astrofyzika v planetáriu – 3. ročník a VII. OA                                                  T: 22. 05. 2019
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Učiteľ a študent – predstavenie o správnom nastavení učiteľa smerom k študentom a opačne – Divadlo Alexandra Duchnoviča - 1. ročník, II. OA, III. OA, IV. OA, V. OA                          T: 23. 05. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Film VLNA – 3. ročník a VII. OA                                                                      T: 23. 05. 2019
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Živá knižnica – beseda s africkými študentmi na Slovensku                              T: 23. 05. 2019
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Deň detí – aktivity ŽŠR                                                                                   T: 31. 05. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.

 

Jún 2019

 • Exkurzia PIENAP – 1. ročník
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia Anglicko – výber žiakov
  Z: PhDr. Pončáková K.
 • Prírodovedné múzeum Bardejov – 1. ročník
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročník a VII. OA                                     T: 25. – 27. 06. 2019
  Z: Mgr. Tom
  čák P.

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana