preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2019/2020
po schválení na gremiálke dňa 09. 09. 2019
.

 

September 2019

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kvinty                                                                                                 
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                                            T: 02. 09. 2019
 • Účelové cvičenie – I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                                            T: 13. 09. 2019
  Z: Mgr. Pališčák R.                                       
 • Európsky deň jazykov – Exkurzia Košice – výber žiakov                                         T: 18. 09. 2019
  Z: PhDr. Pončáková K., PK CJ                                                         
 • Klimatický štrajk                                                                                                            T: 20. 09. 2019
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD. + vyučujúci dobrovoľne
 • Biela pastelka – zbierka                                                                                                T: 20. 09. 2019
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Exkurzia Nimes (Francúzsko) – 10 vybraných žiakov v rámci projektu Erazmus+ KA2
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                             T: 24. 09. – 02. 10. 2019
 • Účelové cvičenie – 1. ročník, V. OA                                                                            T: 25. 09. 2019
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Prešov číta rád – beseda a tvorivé písanie – výber žiakov                                    T: 26. 09. 2019
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Jazyková štafeta – 2. a 3. ročník, VI. OA, VII. OA – výber žiakov                           T: 26. 09. 2019
  Z: PK AJ
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber žiakov – mimo vyučovania              
  Z: Kušnírová M., Kredátusová M., Štefančínová I., Dzurišinová Z., Bilišňanská M.,
  Mackovjaková Z.                                                                                                                                       T: 27. 09. 2019
 • Exkurzia SteelPark Košice – výber žiakov III. A, a III. D                                          T: 30. 09. 2019
  Z: RNDr. Bilišňanská M., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Deň finančného vzdelávania – 3. ročník                                                                  T: 30. 09. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo školy (I. A – 25. 09., I. B – 27. 09., I. C – 26. 09., V. OA – 27. 09.)
  Z: Mgr. Koščová M., vyučujúce AJ1. ročníku
 • Účelové cvičenie – 2. ročník, VI. OA                                                                        T: 30. 09. 2019
  Z: Mgr. Mgr. Majoroš B.

 Október 2019

 • Výstava Aha! Krásna matematika – výber žiakov                                                T: 01. 10. 2019
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M.,
 • Exkurzia Krakov – Osvienčim – Wieliczka                                                          T: 01. - 02. 10. 2019
  Z:
  PaedDr. Dudová Z., PaedDr. Pavlovová T.
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre výber žiakov 3. ročníka                                       T: 03. 10. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Exkurzia Ochtinská aragonitová jaskyňa, Zádielska dolina – príma, sekunda
  Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ.                                                             T: 03. 10. 2019
 • Exkurzia Budapešť – I. A, V. OA                                                                              T: 04. 10. 2019
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Kobulská J., RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia SteelPark Košice – II. A                                                                          T: 04. 10. 2019
  Z: RNDr. Bilišňanská M., PhD., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Code s úsmevom – aktivita v rámci Europe code week na hodinách informatiky         
  Z: vyučujúci informatiky                                                                                           T: 07. – 18. 10. 2019
 • Medici za zdravie – projekt organizovaný študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine
  – dievčatá III. A, VII. OA                                                                                            T: 16. 10. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                                      T: 16. 10. 2019
  Z: Mgr. Čech P.
 • Dni finančného spotrebiteľa – výber tried 2. a 3. ročníka, VII.OAT: 23. – 24. 10. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Dni kultúrnej rozmanitosti                                                                                  T: 28. – 29. 10. 2019
  Z: PK AJspolupráci s PK CJ
 • Večer kultúrnej rozmanitosti                                                                             T: 29. 10. 2019
  Z: PK AJspolupráci s PK CJ
 • Exkurzia Solivary – V. OA, 1. ročník – výber žiakov                                          T: 03. 10. 2019
  Z: Mgr. Schlezingerová M., RNDr. Bilišňanská M., PhD.
 • Exkurzia Elektráreň Čierny Váh – 2. ročník, VI. OA                                         T: 03. 10. 2019
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Matematická súťaž Košický MATBOJ – výber žiakov                                     T: 25. 10. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 09. 09. 2019.logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana