preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2019/2020
po schválení dňa 08. 11. 2019
.


November 2019

 • Finančná olympiáda - 1. otvorené kolo                                                                                   T: od 04. 11. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • This is 21 – Priprav sa na 21. storočie– beseda s absolventom GJAR – biochemikom Pavlom Čekanom –
  žiaci III. A, III. B                                                                                                                               T: 08. 11. 2019
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • pIšQworky – oblastné kolo súťaže – 2 tímy GJAR                                                               T: 08. 11. 2019
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • iBobor – online informatická súťaž                                                                                        T: 11. - 14. 11. 2019
  Z: Mgr. Gunišová V.
 • Deň otvorených dverí na GJAR                                                                                                T: 12. 11. 2019
  Z: PaedDr. Novosadová M.
 • Tradičné podnikanie netradične – webinár – výber žiakov                                                 T: 12. 11. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Výstavka anglických kníh (v priestoroch školy)                                                                  T: 13. – 15. 11. 2019
  Z: Mgr. Koščová M., PK AJ
 • Živá knižnica - Klub Wave - II. A + výber žiakov 4. ročníka (skupina SNS)                        T: 13. 11. 2019
  Z: Mgr. Gajdoš M., PaedDr. Dudová Z.                                         
 • Ekotopfilm – Medzinárodný festival o trvalo udržateľnom rozvoji – SCALA – 1. ročník + V. OA           
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.                                                                                                 T: 13. 11. 2019
 • Ekotopfilm – Medzinárodný festival o trvalo udržateľnom rozvoji – SCALA – I. OA      
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.                                                                                                 T: 14. 11. 2019
 • Prezentácia o možnostiach štúdia vo Francúzsku na GJAR – sexta + výber žiakov
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                                                 T: 14. 11. 2019
 • TALENTY 2019 – prehliadka talentov (vrátane 2 žiakov GJAR) v PKO – III. OA, I. B
  Z: Mgr. Jašurková J., Mgr. Sabol J.                                                                                            T: 14. 11. 2019
 • Nežná 30 – slávnostný program venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie – Divadlo Jonáša Záborského
  – výber žiakov 4. ročníka                                                                                                             T: 14. 11. 2019
  Z: Bessenyeiová D.
 • Deň študentstva – aktivity ŽŠR                                                                                                T: 18. 11. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • NÁBOJ Junior – organizačné zabezpečenie súťaže                                                          T: 22. 11. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Kritické myslenie a dôležitosť médií v súčasnosti – webinár – výber žiakov             T: 22. 11. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Expert Geniality Show – výber žiakov                                                                                    T: 28. 11. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • pIšQworky – krajské kolo súťaže – 2 tímy GJAR                                                               T: 28. 11. 2019
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Best in English – online testovanie – výber žiakov                                                              T: 29. 11. 2019
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • LOMIHLAV – matematická súťaž – Košice                                                                           T: 29. 11. 2019
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Návšteva Ekonomickej fakulty TUKE v Košiciach („Program dvoch diplomov“ a semináre z ekonómie vo francúzskom jazyku) a Francúzskej aliancie v Košiciach (vyučovanie s lektorom) – výber žiakov 3. ročníka                                                                                                                                         T: 29. 11. 2019
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Ruský film v škole - workshop                                                                  
  Z: PK CJ
 • Školské kolo ONJ – výber žiakov                                                          
  Z: PK CJ
 • Školské kolo OAJ – výber žiakov                                                             
  Z: vyučujúce AJ

                                                                                             

December 2019

 • Testovanie ECDL na GJAR - výber žiakov                                                                     T: 03. - 04. 12. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z., Mgr. Gunišová V.
 • PRO EDUCO – Medzinárodný veľtrh vzdelávania – Košice – VII. OA                              T: 04. 12. 2019
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • PRO EDUCO – Medzinárodný veľtrh vzdelávania – Košice – III. B, III. C                        T: 05. 12. 2019
  Z: PaedDr. Dudová Z., PaedDr. Pavlovová T.
 • Mikuláš na GJAR – aktivity ŽŠR                                                                                           T: 06. 12. 2019
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Ekonomická olympiáda – súťaž pre žiakov                                                                      T: 09. - 13. 12. 2019
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Dana Bessenyeiová
 • Školské kolo MO kat. A                                                                                                        T: 10. 12. 2019
  Z: RNDr. Krajňák M., PhD.
 • Pytagoriáda – školské kolo                                                                                                  T: 11. 12. 2019
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Vianočná burza, predaj výrobkov vo vestibule školy                                                        T: 19. 12. 2019
  Z: RNDr. Mackovjaková Z., Mudrooňka, JA Firma
 • Vianočný koncert – všetci žiaci                                                                                           T: 20. 12. 2019
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Školské kolo OFJ, ORJ – výber žiakov                                                
  Z: PK CJ
 • Medzitriedny vianočný volejbalový turnaj                                               
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Kybernetická súťaž – zapojenie žiakov 2. ročníka do súťaže v rámci hodín informatiky
  Z: vyučujúci INF

Schválené riaditeľkou školy dňa 08. 11. 2019.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana