preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na január a február, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2019/2020

po schválení dňa 13. 01. 2020.


Január 2020

 • Hodina v archíve – Nemčina a jej vývinové podoby na našom území – štúdium materiálov a odborná prednáška – žiaci KNJ vo 4. ročníku                                                                                    T: 09. 01. 2020
  Z: Mgr. Šimkovičová M.
 • Prípravné stretnutie pred krajským kolom MO kat. A                                 T: 13. 01. 2020
  Z: RNDr. Krajňák. M., PhD.
 • Krajské kolo MO kat. A – organizačné zabezpečenie                              T: 14. 01. 2020
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach – III. OA, IV. OA                   T: 14. 01. 2020
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Lyžiarsky kurz – III. OA, V. OA                                                                       T: 20. - 24. 01. 2020
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Školské kolo MO kat. B, C                                                                            T: 28. 01. 2020
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Krajňák. M., PhD.
 • Okresné kolo MO kat. Z9 – kvarta                                                               T: 29. 01. 2020
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD., Mgr. Jašurková J.
 • Beseda s kriminalistom – 3. ročník                                                             
  Z: Mgr. Olujić T.
 • Exkurzia Hasičská stanica Prešov – II. OA                                             
  Z: Mgr. Schlezingerová M.
 • Ruské slovo – školské kolo súťaže                                                          
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.

                                                                                             

Február 2020

 • Finančná olympiáda – súťaž pre žiakov – I. otvorené kolo                   T: do 04. 02. 2020
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Školské kolo CHO kat. D – žiaci kvarty                                                     T: 07. 02. 2020
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Lyžiarsky kurz – I. A, časť I. C                                                                    T: 10. - 14. 02. 2020
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • DELF – Gymnázium M. R. Štefánika, Košice – výber žiakov                   T: 12. 02. 2020
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Školský ples pre žiakov GJAR                                                                    T: 15. 02. 2020
  Z: ŽŠR, PaedDr. Pavlovová T.
 • Programovanie s Ozobotmi – workshop pre dievčatá I. OA, II. OA     T: 21. 02. 2020
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Finančná olympiáda – súťaž pre žiakov – II. uzavreté kolo                   T: od 25. 02. 2020
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Ekonomická olympiáda – krajské kolo                                                     T: 28. 02. 2020
  Z: Mgr. Bessenyeiová D, PaedDr. Kušnírová M.
 • Miss Matrioška GJAR – 6. ročník súťaže                                                 
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.

Schválené riaditeľkou školy dňa 13. 01. 2020.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana