preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zefektívniť separovanie odpadu a tak znížiť objem zmesového komunálneho odpadu o 10 % do konca certifikačného obdobia

 

AKTIVITA 1

Koše na separovanie papiera, plastov a kovov

Z: kolégium, Petríková D. (II.B)
T: február 2020 - jún 2020

AKTIVITA 2

Zaviesť koše na bioodpad na každej chodbe

Z: Dzurillová A. (VI.OA)
T: jún 2020

AKTIVITA 3

Vytvorenie kompostoviska pre odpad zo školskej záhrady

Z: p. Glovacký (školník)
T: jún 2020

AKTIVITA 4

Vytvoriť ekohliadky, ktoré každý utorok a piatok vynesú koše so separovaným zberom; vytvoriť systém ich fungovania

Z: II.OA – Pramníková M., Popovcová S., Zapotoková B., Panová E., II.A – Popjak S., Vróbeľ J., Volentierová D., Ružbarský B., Dorková K., II.B – Kohút M., Pastoreková D., Petríková D., Miščíková A.
T: február 2020, následne počas celej realizácie

AKTIVITA 5

Zber drobného elektroodpadu:

  • umiestniť označené kontajnery v budove školy
  • vyhlásenie zberu elektoodpadu
  • kontrola kontajnerov

Z:Dzurillová A. (VI.OA),Popjak S. (II.A), Petrán F. (IV.A)
T: apríl 2020

AKTIVITA 6

Rovesnícke vzdelávanie k téme elektroodpad

Z:Dzurillová A. (VI.OA),Popjak S. (II.A), Petrán F. (IV.A)
T: apríl 2020

AKTIVITA 7

Zaviesť vermikompostér

Z:p. Dzurišinová Z., Breceljová K. (III.C)
T:február 2021

AKTIVITA 8

Pripraviť prednášku/workshop s odborníkom na tému vermikompostovania

Z:p. Dzurišinová, Breceljová K. (III.C)
T: február 2021

AKTIVITA 9

Účasť na akcii Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj

Z:p. Papcunová Ľ., Triščová S. (1.A), Lukáčová L. (I.B), Benková G. (I.A)
T: máj (každoročne)

AKTIVITA 10

Účasť na festivale Ekotopfilm

Z:p. Kredátusová M.
T: november (každoročne)

AKTIVITA 11

Zorganizovať Swap oblečenia/kníh/hračiek

Z:Breceljová K. (III.C), Vavreková A. (III.C)
T: december, jún (každoročne)

AKTIVITA 12

Zorganizovať zbierku pre útulok zvierat

Z:Triščová S. (I.A), Benková G. (I.A)
T: december (každoročne)

AKTIVITA 13

Zapojiť sa do súťaží s eko tematikou

BARS 2021

Senzačný svet bocianov

Mladí reportéri pre životné prostredie

Z: p. Dzurišinová Z., p. Kušnírová M., Zapotoková B. (II.OA)
T: priebežne

AKTIVITA 14

Zber použitého papiera vhodného na kopírovanie z druhej strany

Z: Stanková M. (II.B), Sedlačková I. (III.B)
T: jún, január (každoročne)

AKTIVITA 15

Exkurzia Curaprox

Z: p.Kušnírová M., Triščová S. (I.A), Lukáčová L. (I.B), Pramníková M. (II.OA)
T: jún, december 2020

AKTIVITA 16

Zber zubných kefiek

Z: p. Kušnírová M., Benková G. (I.A), Popovcová S. (II.OA)
T: máj 2021

AKTIVITA 17

Zber papiera v kanceláriách školy

Z: p. Bučková D., p. Kazimírová K., Stanková M. (II.B), Kanderka A. (II.OA)
T: apríl 2021

AKTIVITA 18

Koše na papier ku každej kopírke

Z: Dzurišinová, Zapotoková B. (II.OA)
T: apríl 2021


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov