preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o dôležitosti separovania odpadu počas celého certifikačného obdobia

 

AKTIVITA 1

Informovanie o cieľoch a aktivitách Zelenej školy na prvých triednických hodinách

Z: Lukáčová L. (I.B), Triščová S (I.A), Kanderka A. (II.OA)
T: september (každoročne)

AKTIVITA 2

Pripraviť a realizovať rovesnícke vzdelávanie na účelových cvičeniach

Z: Stanková M. (II.B), Pastoreková D. (II.B), Kohút M. (II.B), Bertová D. (VI.OA), Dzurillová A. (VI.OA), Kendická B. (VI.OA), Potočňáková P. (VI.OA)
T: september/október, máj/jún (každoročne)

AKTIVITA 3

Pripraviť centrálnu nástenku s propagáciou Zelenej školy a potreby separovania odpadu

Z:Dorková K. (II.A) Sedlačková I. (III.B)
T: priebežne

AKTIVITA 4

Vytvoriť a spravovať Facebookovú stránku Zelenej školy na GJAR

Z:Dorková K. (II.A)
T: priebežne

AKTIVITA 5

Napísať článok o niektorej aktivite Zelenej školy a uverejniť ho v miestnych médiách

Z: Kanderka A. (II.OA), Lukáčová L. (I.B)
T: priebežne

AKTIVITA 6

Exkurzia do spaľovne nebezpečného odpadu – firma Fecupral

Z: p. Kollárová M., Popjak S. (II.A), Vróbeľ J. (II.A)
T: jún 2020

AKTIVITA 7

Kampaň Nebaľme zošity do plastových obalov

Z: Panová E. (II.OA), Popovcová S. (II.OA), Pramníková M. (II.OA), Zapotoková B. (II.OA), Prestlová A. (I.A), Benková G. (I.A)
T: október 2020


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov