preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2020/2021
po schválení na gremiálke dňa 07. 09. 2020
.

September 2020

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, privítanie a imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kvinty                                                                                                              T: 02. 09. 2020
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ., PaedDr. Pavlovová T.                                
 • Účelové cvičenie – I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                          T: 10. 09. 2020
  Z: Mgr. Pališčák R.                                       
 • Účelové cvičenie – 1. ročník, V. OA                                                            T: 11. 09. 2020
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Prednáška Inštitútu germanistiky Filozofickej fakulty PU, katedra prekladateľstva a tlmočníctva – (II. A, VII. OA - výber žiakov (NJ skupiny))
  Z: Mgr. Šimkovičová M., Mgr. Gettlerová N.                                                T: 16. 09. 2020
 • Účelové cvičenie – 2. ročník, VI. OA                                                          T: 16. 09. 2020
  Z: Mgr. Majoroš B.
 • Jazyková štafeta – 2. a 3. ročník, VI. OA, VII. OA – výber žiakov          T: 25. 09. 2020
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Koščová M.
 • Európsky deň jazykov                                                                                 T: 25. 09. 2020
  Z: PK AJ, PK CJ
 • Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo školy (I. A, I. B, I. C, V. OA)
  Z: Mgr. Koščová M., vyučujúce AJ1. ročníku
                    

Október 2020

 • Návšteva výstavy Jan Saudek: LIFE v mestskej galérii Caraffka – celá škola               
  Z:
  PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                        T: 01. – 31. 10. 2020
 • Girl's day online aktivita pre dievčatá z G4 z predmetu informatika       T: 08. 10. 2020
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Europe Code Week – aktivity na hodinách INF                                    T: 10. – 25. 10. 2020
  Z: vyučujúci INF
 • Beseda so psychológom - sexta                                                            T: 14. 10. 2020
  Z:
  Mgr. Bessenyeiová D.
 • #erasmusdays 2020 - výstava fotografií z mobilít v zahraničí, zdieľanie skúseností z projektu E+ KA2 (2018 – 2021) pre skupiny FRJ v prvom ročníku                                                            T: 15. 10. 2020
  Z
  : Mgr. Bystrianska M.
 • Dni kultúrnej rozmanitosti                                                                        T: 26. – 28. 10. 2020
  Z: Mgr. Petrovská Z., PK AJspolupráci s PK CJ
 • Adaptácia a adjustácia žiakov na nové podmienky školy – dotazník v spolupráci s CPPPaP – I. A, I. B, I. C, I. OA                                                                                                                    T: 10. 2020
  Z: Mgr. Augustínová L.
 • Okresný súd v Prešove - 4. ročník SNS                                                 
  Z:
  Mgr. Bessenyeiová D.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                              
  Z: Mgr. Čech P.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 07. 09. 2020.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana