preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Organizácia pracovného popoludnia

28. septembra 2021

 

14:45 - Zasadnutie pedagogickej rady v jedálni školy

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana

Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana sa uskutoční o 16.00 hod. v priestoroch školskej jedálne – zúčastní sa 20 rodičov (zástupcov jednotlivých tried) za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

17:00 - Triedne aktívy (pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ)

Voľby do Rady školy pri Gymnáziu Jána Adama Raymana v kategórii zástupcovia rodičov – organizačné zabezpečenie bolo zaslané prostredníctvom edupage.

S vierou, že dobré vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR (Žiak-Učiteľ-Rodič) nám pomôžu pracovné popoludnie aj v tomto náročnom období zvládnuť k vzájomnej spokojnosti.

 

Viera Kundľová, riaditeľka školy

 

V rámci dodržania aktuálne platných COVID nariadení prosíme rodičov (zákonných zástupcov) a ďalších návštevníkov školy, aby pri vstupe do budovy školy vyplnili Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (formát docx, formát pdf, tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy) a používali v interiéri školy respirátor.

Chránime seba aj ostatných. Poďakujme si navzájom.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana