preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Organizácia pracovného popoludnia

12. apríla 2022

 

14:45 - Zasadnutie pedagogickej rady v zborovni školy

17:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana

Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana sa uskutoční o 17.00 hod. v priestoroch školskej jedálne – zúčastní sa 20 rodičov (zástupcov jednotlivých tried) za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Triedne aktívy – termín, formu a realizáciu zabezpečuje triedny učiteľ do 22.04.2022

S vierou, že dobré vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR (Žiak-Učiteľ-Rodič) nám pomôžu zvládnuť pracovné popoludnie v stále náročnom období k vzájomnej spokojnosti.

                                

                                 Viera Kundľová, riaditeľka školy


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana