preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Informácia k poskytnutiu dotácie na stravu od 01.09.2023 do 31.12.2023

 

Týmto oznamujeme rodičom resp. zákonným zástupcom (ďalej spolu len „rodič“) žiakov prímy až kvarty osemročného vzdelávacieho programu o možnosti poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa s účinnosťou od 01.09.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 280/2023  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov

V súlade s uvedenými zákonmi je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť aj deťom, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej školeak  rodič dieťaťa písomne požiada školu o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.09.2023 bude poskytovať v sume 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

Ak sa žiak nezúčastní vyučovania alebo si žiak neodoberie stravu, nevzniká mu nárok na dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu je potrebné mať na účte finančnú zábezpeku minimálne 20 eur (u novoprijatých žiakov slúži zábezpeka aj na zakúpenie nového čipu). V prípade nevyčerpania finančnej zábezpeky budú preplatky vrátené na konci školského roka.

Ak máte záujem od 01.09.2023 o stravovanie v školskej jedálni GJAR a zároveň poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je potrebné do 29.08.2023 odovzdať zápisný lístok a požiadať o dotáciu na stravu elektronicky prostredníctvom edupage v časti Žiadosť/Vyhlásenie – ŽIADOSŤ o dotáciu na stravu – NÁVRATKA (online návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4786).

V prípade, ak nedoručíte zápisný lístok a návratku v stanovenom termíne do 29.08.2023, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné odvolať.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov