preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

AntiHybrid

Vestibul našej školy sa na pár dní stal miestom medzinárodnej výstavy kresleného humoru tematicky zameranej na hybridné hrozby. Zároveň mali naši študenti možnosť besedovať s plk. Petrom Kovaříkom, expertom na hybriné hrozby. Dozvedeli sa o cieľoch, nástrojoch, aktéroch hybridných hrozieb, pojmosloví i možnostiach identifikácie a obrany voči nim.
Obe aktivity sú súčasťou edukačno – preventívneho projektu AntiHybrid, ktorý je podporený Zastúpením EU komisie v Bratislave.
Projekt je zameraný na boj s hybridnými hrozbami a cieľom je posilnenie odolnosti voči tomuto pôsobeniu.

antihybrid


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov