preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Organizácia pracovného popoludnia

09. januára 2024

14:45 - Zasadnutie pedagogickej rady v zborovni školy

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana – uskutoční sa v priestoroch školskej jedálne – pozvaní sú zástupcovia rodičov žiakov jednotlivých tried.

17:00 - Triedne aktívy – o forme a realizácii informuje rodičov triedny učiteľ

S vierou, že dobré vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR (Žiak-Učiteľ-Rodič) nám pomôžu zvládnuť pracovné popoludnie k vzájomnej spokojnosti.

Viera Kundľová, riaditeľka školy


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov