preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

5. ročník besedy v rámci projektu Vedecké dielne – onkológia

 

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorého tohoročné motto je Nie je to mimo nás – It Is Not Beyond Us, na našej škole prebehol 5. ročník besedy v rámci projektu Vedecké dielne – onkológia, ktoré organizuje Nadácia Výskum rakoviny a Ústav experimentálnej onkológie SAV. Trojčlenný vedecký tím Marína Cihová, Svetlana Školeková a Lenka Baranovičová v prednáškach Onkologicka liečba, Génova terapia a kmeňové bunky a Prevencia a liečba nádorových ochorení nás oboznámili s metódami a výsledkami vedeckého výskumu pre liečbu nádorových ochorení, s faktormi, ktoré môžu spôsobiť rakovinu a tiež s možnosťami liečby rakoviny. Prednášajúce nám poskytli veľmi podnetné informácie ohľadom prevencie rakoviny v tom zmysle, že zodpovedným prístupom k svojmu zdraviu môžeme tiež prispieť k pozitívnemu riešeniu situácie nádorových ochorení. Srdečne ďakujeme a prajeme zamestnancom Nadácie Výskum rakoviny ku Dňu výskumu rakoviny (7. marec) veľa pracovných a osobných úspechov v ich záslužnej činnosti.

Žiaci 3. A a 1. D GJAR

 

 

  foto2     foto1

Vedecký tím: Marína Cihová, Svetlana Školeková, Lenka Baranovičová


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov