preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2014/2015

po schválení na gremiálke dňa 02. 03. 2015

Marec 2015

 • Pangea – matematická súťaž                                                                   T: 09. – 13. 03. 2015                  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD., RNDr. Dzurišinová Z., PhD., Mgr. Blahútová K.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. B, I. D                                      T: 09. – 13. 03. 2015                  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Jazykový kvet – okresné kolo v prednese poézie/prózy v AJ, NJ               T: 10. 03. 2015                      Z: PhDr. Pončáková K., PK CJ
 • Náboj – Košice – matematická súťaž – 2 družstvá                                       T: 13. 03. 2015                      Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Školské kolo chemickej olympiády – kategória B                                       T: 13. 03. 2015                     Z: Mgr. Kobulská J.
 • Pytagoriáda P6, P7, P8                                                                                T: 17. 03. 2015                     Z: Mgr. Blahútová K.
 • Finančná gramotnosť – beseda (Tatrabanka) – pre 3. ročník                   T: 17. 03. 2015                       Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Exkurzia Mochovce – výber žiakov 3. ročníka + septimy                           T: 17. 03. 2015                      Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., RNDr. Mackovjaková Z.
 • Exkurzia Prešov – s anglickým výkladom – 1. ročník                                  T: 17. 03. 2015                      Z: PK AJ
 • Tanečno-pohybová výchova pre žiakov 2. ročníka                               T: 17. – 18. 03. 2015                 Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Divadelné predstavenie Hľadá sa manžel – SCALA – všetci žiaci okrem 2. a 4. ročníka                          Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                             T: 18. 03. 2015
 • Divadelné predstavenie Nemá kocúr večne hody – hist. budova DJZ – žiaci 2. ročníka                         Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                             T: 19. 03. 2015
 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády – kategória F                                      T: 19. 03. 2015                      Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Súťaž Čo vieš o hviezdach – Hvezdáreň a planetárium Prešov              T: 24. – 26. 03. 2015               Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Finančná olympiáda – II. uzavreté kolo                                                      T: do 27. 03. 2015                 Z: PaedDr. Kušnírová M.                                                                  
 • Hands on Particle Physics – Masterclasses – PU Prešov – analýza reálnych dát z CERNských experimentov – žiaci 3. D a septima                                                             T: 27. 03. 2015                         Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Organizácia Krajského kola MO – kategória B, C                                      T: 31. 03. 2015                      Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.                              
 • Ach ten čaj – posedenie pri samovare – 3. ročník                                                                                   Z: PhDr. Mattová I.                                         

Apríl 2015

 

 • Egghunting – veľkonočné tradície – žiaci primy                                                                                       Z: Mgr. Koščová M., Mgr. Monoková J.
 • Celoštátne kolo Turnaj mladých fyzikov – Bratislava                            T: 07. – 10. 04. 2015                  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Okresné kolo MO kategórie: Z6, Z7, Z8                                                     T: 08. 04. 2015                       Z: Mgr. Blahútová K.
 • Medziročníkový volejbalový turnaj žiakov G4 a G8                        T: 20. – 24. 04. 2015                     Z: PK TŠV
 • Školské kolo chemickej olympiády – kategória C                                      T: 24. 04. 2015                      Z: Mgr. Kobulská J.
 • Týždeň francúzskej kultúry v spolupráci s Fr. alianciou                                                                            Z: Mgr. Monoková J.

Schválené na gremiálke riaditeľky školy dňa 02. 03. 2015, upravené dňa 05. 03. 2015.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 04. 03. 2015.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov