preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2015/2016

po schválení na gremiálke dňa 07. 09. 2015

 

September 2015

 • Pivovar Šariš – žiaci 3. ročníka                                                                  T: 04. 09. 2015
  Z: Mgr. Kobulská J.
 • Európsky deň jazykov – Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo priestorov školy
  (I. C – 14. 09. 2015, I. A – 21. 09. 2015, I. B – 28. 09. 2015, I. D – 02. 10. 2015)
  Z: Mgr. Koščová M., vyučujúce AJ
 • Planetárium a hvezdáreň v Prešove – 1. ročník                                    T: 17 .09. 2015
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Dudová Z.
 • Účelové cvičenie                 
  Termíny:         17. 09. 2015               I. OA, II. OA, III. OA, IV. O

                          18. 09. 2015               1. ročník                  
                          24. 09. 2015               2. ročník
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.
 • Európsky deň jazykov – Exkurzia Košice – výber žiakov 2. a 3. ročníka            T: 23. 09. 2015
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.
 • Prešov číta rád – 2. ročník + VIII. OA                                                         T: 25. 09. 2015
  Z: Mgr. Sopková P., Mgr. Ptaková J.
 • Beseda s Adelou Banášovou – I. OA – Slniečko                                    T: 25. 09. 2015
  Z: Mgr. Mihaľáková N., Mgr. Sopková P.
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber žiakov z jednotlivých  ročníkov – mimo vyučovania                                                                                                       T: 25. 09. 2015
  Z: Kušnírová M., Mackovjaková Z., Kredátusová M., Štefančínová I.
 • Biela pastelka – finančná zbierka                                                              T: 25. 09. 2015
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Prednáška na tému Bezpečnosť IT – absolvent GJAR Mgr. Andrej Šimko – žiaci II. D
  + ďalší záujemcovia                                                                                      T: 25., 28. 09. 2015
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Botanická záhrada v Košiciach - výber žiakov                                        T: 25. 09. 2015                                                             
  Z: Mgr. Kollárová M., RNDr. Mergešová T., PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Výstava o Marie Curie
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Medziročníkový florbalový turnaj, Medziročníkový volejbalový turnaj – mimo vyuč.
  Z: Mgr. Pališčák R., PK TSV

 Október 2015

 • Fyzikálno-biologická exkurzia – Budapešť – I. A                                       T: 05. 10. 2015
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre výber žiakov 3. ročníka                            T: 08. 10. 2015
  Z: PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z.
 • Zádielska dolina – exkurzia – výber žiakov osemročného gymnázia    T: 07. 10. 2015
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Dudová Z.
 • Vedecká roadshow – PU v Prešove – Kráľovnou všetkých vied je matematika,
  Technológie tretieho tisícročia – žiaci II. C + výber žiakov 4. ročníka   T: 08. 10. 2015
  Z: RNDr. Mackovjaková Z., PaedDr. Kušnírová M.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                            T: 14. 10. 2015
  Z: Mgr. Čech P.
 • Naši lietajúci susedia (vtáky, vážky, netopiere) – otvorená triednická hodina s p. Fulínom z Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach – I. D
  Z: Mgr. Sabol J.                                                                                             T: 20. 10. 2015
 • Kultúrna rozmanitosť Európy – všetky ročníky                                     T: 26. 10. – 28. 10. 2015
  Z: Mgr. Petrovská Z., Mgr. Vašková Ľ., Mgr. Gožová A., Mgr. Svatová V.,spolupráci s PK CJ
 • Matematická súťaž Košický MATBOJ – výber žiakov   
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Fecupral – likvidácia odpadu – II. D – mimo vyučovania                        
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Školské kolo súťaže Cvetik semicvetik
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.
 • Zážitkové vyučovanie vo Francúzskej aliancii v Košiciach a Tlmočníckom ústave pri FF UPJŠ v Košiciach
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Bedmintonový turnaj                                                                                   T: 15. 10. 2015
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B., PK TSV
 • Taje biológie, Budúcnosť elektrotechniky pre bežný život človeka 21. storočia, Chémia, Základy fyziky, fyzikálne javy v bežnom živote, Vývoj robotických systémov a ich aplikácia vo výrobných procesoch
  – prednášky na PU v Prešove – III. B                                                        T: 20. 10. 2015
  Z: Mgr. Kobulská J., PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ., RNDr. Mackovjaková Z.

 

 

 

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 07. 09. 2015, upravené dňa 16. 10. 2015.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 14. 09. 2015.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana