preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2015/2016

po schválení na gremiálke dňa 02. 11. 2015.

 

 

November 2015

 • SCIO – Testovanie študijných predpokladov – príprava a org. zabezpečenie testovania pre žiakov 4. ročníka GJAR – v čase mimo vyučovania                                                                                                      T: 20. 10. 14. 11. 2015
  Z: Mgr. Čech P.                                                                              
 • pIsQworky – oblastné kolo                                                                                                     T: 02. 11. 2015
  Z: Mgr. Oravec M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Junior Freshhh – online súťaž                                                                                              T: 03. – 25. 11. 2015
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • iBobor – online informatická súťaž                                                                                        T: 09. – 13. 11. 2015
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Laser Aréna Pulzar Prešov – III. B – po 4. vyuč. hodine                                                      T: 05. 11. 2015
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Výstava anglických kníh – v priestoroch školy počas hodín AJ                                          T: 09. – 12. 11. 2015
  Z: Mgr. Koščová M, vyučujúce PK AJ
 • Steel Park Košice – II. OA, III. OA (dievčatá) – vyučovanie mimo školy                              T: 10. 11. 2015
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Blahútová K.
 • Deň študentstva – aktivity ŽŠR                                                                                                  T: 16. 11. 2015
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Okná CERN-u dokorán II. – TU v Košiciach – žiaci 4. ročníka – fyzika                                T: 19. 11. 2015
  Z: PaedDr. Štefančínová I, Ph.D.
 • Deň otvorených dverí na GJAR                                                                                                 T: 18. 11. 2015
  Z: PaedDr. Novosadová M.
 • Matematická súťaž Náboj Junior – organizačné zabezpečenie súťaže na GJAR             T: 20. 11. 2015
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Blahútová K.                                                                                                                  
 • Ruský film v škole – Seraja šejka – školské kolo súťaže pre III. OA, IV. OA
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.
 • Súťaž LOMIHLAVmatematická súťaž                                                                                 T: 27. 11. 2015
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Fecupral – likvidácia odpadu – II. D – mimo vyučovania                                                       T: 13. 11. 2015
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Súťaž The Rooms Košice – interaktívne hry (hádanky, hlavolamy) – výber žiakov III. A
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                                                     T: 28. 11. 2015

December 2015

 • Objavujeme Prešov (osobnosti mesta) – 2. ročník – NJ                                                        T: 04. 12. 2015                          
  Z: Mgr. Blašková M., Mgr. Maskalíková M.
 • Mikuláš na GJAR – aktivity ŽŠR                                                                                                    T: 07. 12. 2015
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Matematická olympiáda, kategória A – školské kolo                                                               T: 08. 12. 2015
  Z: RNDr. Krajňák M., PhD.
 • Pytagoriáda P6, P7, P8 – školské kolo                                                                                    T: 09. 12. 2015
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
  Z: PK AJ
 • Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
  Z: PK CJ – NEJ
 • Olympiáda v ruskom jazyku – školské kolo
  Z: PK CJ – RUJ
 • Kurzgeschichtenwettbewerb – súťaž v písaní poviedok – NEJ
  Z: PK CJ – NEJ
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
  Z: PK SJL
 • Aerobik fitness maratón
  Z: PaedDr. Novosadová M.

  Vianoce sa blížia aj na GJAR a na našej škole sa rozbiehajú predvianočné akcie:
 • Medzitriedny vianočný volejbalový turnaj                                                                             T: do 22. 12. 2015
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Adventná zbierka trvanlivých potravín, detského šatstva na zimu, drogérie (pre prešovské charitatívne organizácie)                                                                                                                               T: 07. 12. – 18. 12. 2015
  Z: PaedDr. Dudová Z., PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ., Mgr. Papcunová Ľ.
 • Vianočná burza „Deti deťom“ vo vestibule školy (pre prešovské detské krízové centrá)
  Z: Mgr. Sopková P.                                                                                                                        T: 21. 12. 2015
 • Hudobné Vianoce 2015 – vianočný výchovný koncert – celá škola                                   T: 22. 12. 2015
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 02. 11. 2015, upravené 01. 12. 2015.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 02. 11. 2015.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana