preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na január a február,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2015/2016, po schválení na gremiálke dňa 11. 01. 2016.

 

Január 2016

 • Organizácia krajského kola matematickej olympiády – kategória A          T: 12. 01. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
                                
 • Okresné kolo matematickej olympiády – kategória Z9                               T: 19. 01. 2016
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Školské kolo matematickej olympiády – kategória B, C                              T: 21. 01. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Krajňák M., PhD.                                                  
 • Finančná olympiáda – prvé otvorené kolo                                                 T: do 22. 01. 2016
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • Organizácia krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry T: 26. 01. 2016
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Jana z Arku – muzikál na Veľkej scéne DJZ – všetci žiaci                            T: 28. 01. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku                                        T: 27. 01. 2016
  Z: Mgr. Bačová Z.
 • Školské kolo súťaže Ruské slovo
  Z: PhDr. Mattová I.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. C, I. D                                         T: 25. – 29. 01. 2016     
  Z: Mgr. Pališčák R.

Február 2016

 • Turnaj mladých fyzikov – Košice – krajské kolo                                         T: 08. 02. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Nadácia Výskum rakoviny v Bratislave – beseda pre žiakov II. D a III. A  T: 09. 02. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. A, I. B                                         T: 08. – 12. 02. 2016     
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Školské kolo olympiády vruskom jazyku                                                   T: do 12. 02. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Školské kolo biologickej olympiády – kategória A, B                                 T: 23. 02. 2016
  Z: RNDr. Mergešová T., Mgr. Kollárová M.
 • Hviezdoslavov Kubín
  Z: PK SJL
 • Stretnutie s lektorkou PU – Maike van Hoorn
  Z: PK CJ
 • Organizácia skúšok DELF – francúzsky jazyk
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Medziročníkový florbalový turnaj                               
  Z: Mgr. Majoroš B., Mgr. Tomčák P.
 • Medziročníkový futbalový turnaj                                
  Z: Mgr. Majoroš B., Mgr. Tomčák P.

 

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 11. 01. 2016.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 12. 01. 2016.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana