preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2015/2016, po schválení na gremiálke dňa 29. 02. 2016.

 

Marec 2016

 • Kurz finančného vzdelávania pre žiakov 2. ročníka                             T: 03., 04. 03. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Ach ten čaj – posedenie pri samovare – 2. ročník                                  T: 07. – 08. 03. 2016     
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.                      
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov III. OA                                                              T: 07. – 11. 03. 2016     
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Hviezdoslavov Kubín – žiaci G4                                                            T: 07. – 11. 03. 2016     
  Z: PK SJL
 • Zdravý životný štýl – prevencia pred civilizačnými chorobami – besedy pre žiakov 1. ročníka s lektorkou RÚVZ                                                                                      T: 07. – 11. 03. 2016
  Z:
  RNDr. Mergešová T.
 • Krajské kolo biologickej olympiády – kategória A, B                              T: 08. 03. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M., RNDr. Mergešová T.
 • Okresné kolo Pytagoriády – kategória P6 – P8                                       T: 09. 03. 2016
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Geografická olympiáda – krajské kolo                                                    T: 10. 03. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Účasť na Festivale francúzskych filmov v Prešove                              T: 10. – 31. 03. 2016     
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Maslenica – predveľkonočné zvyky a obyčaje – III. OA, IV. OA                T: 11. 03. 2016
  Z:
  PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.
 • Chemická olympiáda – školské kolo kat. B                                              T: 11. 03. 2016
  Z
  : Mgr. Kobulská J.
 • Hands on Particle Physics – International Masterclasses – PU Prešov – analýza reálnych dát z CERNu – III. B, III. D                                                                                         T: 11. 03. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • American dream – divadelné predstavenie – SCALA – všetci žiaci okrem 4. ročníka
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                          T: 15. 03. 2016
 • Štúrovci – divadelné predstavenie – PKO – 1. ročník, I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                          T: 16. 03. 2016
 • Fyzikálna olympiáda – okresné kolo – kategória E, F – ABC Prešov      T: 16. 03. 2016
  Z:
  PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Tanečno-pohybová výchova pre žiakov 2. ročníka                               T: 16., 17. 03. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu – prednáška pre žiakov 3. ročníka T: 16., 17. 03. 2016
  Z: PaedDr. Dudová Z.
 • Finančná gramotnosť – Moderné nástroje platenia – beseda pre žiakov 3. ročníka                    
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.                             T: 16. 03. 2016
 • Západný Balkán, Keňa očami vedcov – zaujímavé prednášky v spolupráci s PU – III. A, III. B
  Z: Mgr. Vašková Ľ., Mgr. Mihaľáková N.                                                      T: 17. 03. 2016
 • Exkurzia Bratislava – NBS, Prírodovedné múzeum, Slovnaft, SND         T: 17. - 19. 03. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M.,
  PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Solivar – Deň otvorených dverí – triednická hodina I. A, IV. OA                T: 19. 03. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., PhDr. Pončáková K., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Finančná olympiáda – druhé uzavreté kolo                                         T: 15. 02. – 24. 03. 2016
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • Klokan – organizácia matematickej súťaže                                               T: 21. 03. 2016
  Z:
  RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Aj Ty v IT – prednáška a workshop pre dievčatá 2. – 4. ročníka               T: 21. 03. 2016
  Z: Mgr. Čech P., RNDr. Mackovjaková Z.
 • Medziročníkový volejbalový turnaj – žiaci G4 a G8                            T: 21. 03. 2016
  Z: PK TŠV
 • Pisanka – veľkonočné tradície – výstavka prác žiakov – III. OA, IV. OA    T: 21. – 22. 03. 2016     
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.                              
 • Čo vieš o hviezdach – astronomická súťaž – okresné kolo – Hvezdáreň a planetárium Prešov
  Z:
  PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                              T: 21. – 23. 03. 2016
 • Matematická olympiáda – krajské kolo – kategória Z9                           T: 22. 03. 2016
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Ukáž, čo vieš – žiacka vedecká konferencia – školské kolo – II. OA, IV. OA, I. B
  Z: Mgr. Kobulská J., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                   T: 23. 03. 2016
 • Vzťahy – kamarátske, priateľské, partnerské, láska – besedy pre 2. ročník v spolupráci s CPPPaP
  Z: RNDr. Mergešová T.

Apríl 2016

 • Spievam po francúzsky – účasť na semifinále – Košice                          T: 01. 04. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Okresné kolo MO – kategória Z6, Z7, Z8                                                   T: 05. 04. 2016
  Z: Mgr. Blahútová K.
 • Ukáž, čo vieš – celonárodná konferencia – národné kolo – Stará Lesná  T: 07. – 08. 04. 2016
  Z: Mgr. Kobulská J., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Pátranie po poklade – účasť na súťaži – Košice                                      T: 08. 04. 2016
  Z: Mgr. Monoková J.
 • Turnaj mladých fyzikov – fyzikálna súťaž – celoštátne kolo – Bratislava T: 10. – 13. 04. 2016
  Z:
  PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Matematické sústredenie – príprava žiakov na krajské kolo MO B, MO C  T: 11. 04. 2016
  Z: RNDr. Krajňák M., PhD.
 • Organizácia krajského kola MO – kategória B, C                                     T: 12. 04. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD., RNDr. Krajňák M., PhD.
 • Náboj – matematická súťaž družstiev                                                         T: 15. 04. 2016     
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • Deň narcisov – finančná zbierka v priestoroch školy                                T: 15. 04. 2016
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Raymanov týždeň – netradičný týždeň na GJAR                                     T: 18. – 22. 04. 2016
  Z: všetci vyučujúci GJAR
 • Dubnícke opálové bane - III. C a časť IV. OA                                          T: 18. 04. 2016
   Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Aerobik fitness maratón – žiaci G4 a G8                                                T: 20. 04. 2016
  Z: PaedDr. Novosadová M., PhDr. Mattová I.
 • Návšteva v Archíve – žiaci 4. ročníka                                                   T: 20. 04. 2016
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Chemická olympiáda – školské kolo kat. B                                              T: 22. 04. 2016
  Z
  : Mgr. Schlezingerová M.
 • Girl’s Day – celosvetový deň žien v IKT – výber dievčat 2. ročníka           T: 28. 04. 2016     
  Z:
  RNDr. Mackovjaková Z.
 • Egghunting – veľkonočné tradície – žiaci prímy                
  Z
  : Mgr. Koščová M., Mgr. Vašková M.
 • Noc v kostole
  Z: Mgr. Gajdoš M.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 29. 02. 2016, upravené dňa 13. 04. 2016.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 04. 03. 2016.logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana