preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na máj a jún,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2015/2016, po schválení na gremiálke dňa 02. 05. 2016.

Máj 2016

 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka                                                       T: 09. 05. 2016
  Z: PK TSV
 • Honba za pokladom – vedomostná súťaž spojená s prehliadkou mesta – žiaci 3. ročníka
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.                                                      T: 09. 05. 2016
 • Počítačová tvorba máp – II. C – prednáška a workshop na PU                   T: 09. 05. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Dudová Z.
 • Prednáška katedry geografie UPJŠ v Košiciach – II. A, II. B, II. D            T: 09. 05. 2016
  Z: Mgr. Čech P.
 • Lanové centrum OUTDOORPARK – I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA – súťaže a hry v areáli Lanového centra pod vedením inštruktorov                                                                    T: 09. 05. 2016
  Z
  : Mgr. Kobulská J., Mgr. Maskalíková M., Mgr. Petrovská Z., Mgr. Vašková Ľ.
 • Maturanti po historických stavbách Prešova                                                   T: 11. 05. 2016
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Návšteva Ekocentra – I. OA, II. OA                                                                T: 12. 05. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., Mgr. Pališčák R., Mgr Vašková M.
 • Všetko najlepšie – divadelné predstavenie v hist. budove DJZ – žiaci 2. ročníka, III. OA, IV. OA  
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.            
                                                   T: 12. 05. 2016
 • Exkurzia Prešov – s anglickým výkladom – žiaci 1. ročníka                         T: 12. 05. 2016
  Z: vyučujúce AJ1. ročníku
 • Kroniky mesta Prešov – návšteva knižnice na Hlavnej ulici, prednáška – žiaci 3. ročníka
  Z: Mgr. Vašková Ľ.                                                                                         T: 12. 05. 2016
 • Rozlúčka so štvrtákmi – PKO – všetci žiaci                                                T: 13. 05. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Príbeh lesa – dokumentárny film (2015) – SCALA – 1. ročník, 3. ročník, I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA   
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                             T: 23. 05. 2016
 • Plavecký kurz – žiaci 2. ročníka                                                            T: 23. – 27. 05. 2016
  Z: PK TSV
 • Kroniky mesta Prešov – návšteva knižnice na Hlavnej ulici, prednáška – žiaci 1. ročníka
  Z: Mgr. Vašková Ľ.                                                                                         T: 24. 05. 2016
 • Prednáška Včela – I. OA, II. OA, III. OA                                                   T: 24. – 25. 05. 2016
  Z: Mgr. Šurin M.
 • Tvorivé dielne – IV. OA                                                                         T: 24. – 25. 05. 2016
  Z: Mgr. Sopková P.
 • Tanečno-pohybová výchova – žiaci 3. ročníka                                   T: 24. – 25. 05. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Obchodovanie s ľuďmi – prednáška – žiaci 3. ročníka                        T: 24. – 25. 05. 2016
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • Neverbálna komunikácia – J. Benčík – DAD – žiaci 1. ročníka                 T: 25. 05. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Žena ako symbol života – beseda so žiakmi 1. ročníka                             T: 26. 05. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Astrofyzika v planetáriu – žiaci 3. ročníka                                                T: 26. 05. 2016
  Z: Mgr. Oravec M.
 • Prevencia rakoviny prsníka – prednáška spojená s besedou                 T: 27. 05. 2016
  MUDr. Lešková Mária, PhD.
 • Projekt Môj región – prezentácie ročníkových prác žiakov 2. ročníka      
  Z: PK AJ

Jún 2016

 • Medzinárodný deň detí na GJAR – Živé človeče                                              T: 01. 06. 2016
  Z: PaedDr. Pavlovová T.ŽŠR
 • Účelové cvičenie pre žiakov I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                  T: 02. 06. 2016
  Z: PK TSV
 • Vážky – otvorená triednická hodina s p. Fulínom z Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach – I. D                                                                                             T: 02. 06. 2016
  Z
  : Mgr. Sabol J.
 • Poznávame chránené územia okresu Prešov – I. OA, II. D                            T: 06. 06. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M., Mgr. Maskalíková M., Mgr. Blašková M.
 • Exkurzia Pieninský národný park – žiaci 1. ročníka                                         T: 06. 06. 2016
  Z: RNDr. Mergešová T., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Hands on Particle Physics – International Masterclasses – Košice – III. B, III. D  T: 06. 06. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                  
 • Exkurzia GlobalLogic – Košice – výber žiakov 3. ročníka                                  T: 07. 06. 2016
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Za jednotky dole vodou... – splav Hornádu – I. B                                            T: 08. 06. 2016
  Z: Mgr. Pališčák R., PaedDr. Novosadová M.
 • Exkurzia Terezín-Lidice-Praha – výber žiakov                                                T: 08. – 10. 06. 2016
  Z: Mgr. Bessenyeiová D., PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z., Mgr. Gajdoš M.
 • Exkurzia Praha – IV. OA, I. A                                                                         T: 09. – 11. 06. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., PhDr. Pončáková K., Mgr. Kollárová M.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka                                                            T: 09. 06. 2016
  Z: PK TSV
 • Kurz ochrany života a zdravia – žiaci 3. ročníka                                           T: 13. – 15. 06. 2016
  Z: Mgr. Tomčák P.
 • Hodina biológie v múzeu – I. C                                                                     T: 24. 06. 2016
  Z: RNDr. Mergešová T.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 02. 05. 2016, upravené dňa 17. 05. 2016.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 06. 05. 2016.logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana