preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

Aktivity predmetových komisií na september a október, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2016/2017

po schválení na gremiálke dňa 12. 09. 2016

 

 

September 2016

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka a kvinty      
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                                        T: 05. 09. 2016
 • Európsky deň jazykov – Návšteva Britského centra – vyučovanie mimo priestorov školy
  (I. C – 22. 09. 2016, I. A – 26. 09. 2016, I. D – 28. 09. 2016, I. B – 29. 09. 2016, V. OA – 06. 10. 2016)
  Z: vyučujúce AJ v 1. ročníku
 • Účelové cvičenie                
  Termíny:         16. 09. 2016               1. ročník, V. OA                  
                          
  26. 09. 2016               I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA
                          
  27. 09. 2016               2. ročník
  Z: Mgr. Pališčák R., Mgr. Majoroš B.
 • Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove – žiaci predmetu SNS – 4. ročník – po 1. vyuč. hodine                                                                                                                           T: 21. 09. 2016
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extrémizmus – SCALA – žiaci III. C 
  Z: Mgr. Petrovská Z., Mgr. Svatová V.                                                                        T: 22. 09. 2016
 • Európsky deň jazykov – Exkurzia Košice – výber žiakov                                    T: 28. 09. 2016
  Z: Mgr. Blašková M., Mgr. Maskalíková M.
 • Festival vedy – Noc výskumníkov, Košice – výber žiakov z jednotlivých ročníkov – mimo vyučovania  
  Z: Kušnírová M., Dzurišinová Z., Kredátusová M., Štefančínová I.
                        T: 30. 09. 2016
 • Biela pastelka – finančná zbierka                                                            
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Medzitriedny futbalový turnaj – mimo vyučovania
  Z: Mgr. Pališčák R.

 

Október 2016

 • Fyzikálno-biologická exkurzia – Budapešť                                                                T: 03. 10. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Poznaj pamiatky UNESCO – exkurzia Bardejov – III. B (skupina NJ)                   T: 04. 10. 2016
  Z: Mgr. Blašková M.
 • Zádielska dolina – exkurzia – výber žiakov osemročného gymnázia                   T: 04. 10. 2016
  Z: PaedDr. Dudová Z., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Tricklandia – Starý Smokovec                                                                                      T: 05. 10. 2016
  Z
  : PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Dukla – Svidník – exkurzia pre výber žiakov 3. ročníka                                           T: 05. 10. 2016
  Z: PaedDr. Pavlovová T., Mgr. Gajdoš M.
 • Vyučovancia hodina s francúzskym lektorom vo Francúzskej aliancii v Košiciach a prednáška o štúdiu na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach – III. D – skupina FJ
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                                     T: 06. 10. 2016
 • Popularizačné vedecké centrum VIDA Brno – exkurzia – 2. ročník             T: 05. – 06. 10. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., PhDr. Pomčáková K.
 • Spoznaj svoje miesto/mesto – exkurzia Solivar – žiaci II. OA                               T: 07. 10. 2016
  Z: Mgr. Blašková M., Mgr. Monoková J.
 • Planetárium a hvezdáreň v Prešove – 1. ročník                                                    T: 11. 10. 2016
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., PaedDr. Dudová Z.
 • Jazykový kvet – výber žiakov                                                                                      T: 17. 10. 2016
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.
 • Školské kolo súťaže Zenit v programovaní                                                            T: 19. 10. 2016
  Z: Mgr. Čech P.
 • Hudobný večer v klube Wave v Prešove (akcia organizovaná Francúzskym inštitútom v Bratislave a Fr. alianciou v KE a BB) – výber žiakov                                                                                                      T: 21. 10. 2016
  Z: Mgr. Monoková J., Mgr. Bystrianska M.
 • Matematická súťaž Košický MATBOJ – výber žiakov                                             T: 21. 10. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Botanická záhrada v Košiciach – III. D + výber žiakov                                           T: 24. 10. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M., RNDr. Mergešová T.
 • Kultúrna rozmanitosť Európy – všetky ročníky                                                 T: 24. – 27. 10. 2016
  Z: Mgr. Petrovská Z., Mgr. Vašková Ľ., Mgr. Gožová A., Mgr. Svatová V.,spolupráci s PK CJ
 • Prednáška Shakespeare – výber žiakov                                                                  T: 25. 10. 2016
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • Fecupral – likvidácia odpadu – I. C  mimo vyučovania                                       T: 25. 10. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Dvořák – Hudba života – výchovný koncert                                                             T: 26. 10. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ., Mgr. Mihaľáková N.
 • Krakow – Osvienčim – výber žiakov                                                                         T:
  Z: PaedDr. Pavlovová T., PaedDr. Dudová Z.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 12. 09. 2016, upravené dňa 18. 10. 2016.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 16. 09. 2016.logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana