preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na november a december, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2016/2017
po schválení na gremiálke dňa 07. 11. 2016
.

 

November 2016

 • Laser Pulzar Aréna Prešov – III. B – po 6. vyuč. hodine                                     T: 07. 11. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Kobulská J.
 • iBobor – online informatická súťaž – výber žiakov                                               T: 07. – 09. 11. 2016
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Vianočná výstava kníh v priestoroch školy                                                           T: 07. – 11. 11. 2016
  Z: Mgr. Koščová M., PK AJ
 • Súťaž pIsQworky – oblastné kolo                                                                          T: 08. 11. 2016
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Návšteva francúzskeho divadielka z Chrudimu (ČR) na GJAR                      T: 08. – 10. 11. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Frankofónne divadelno-hudobné soirée, účinkujú žiaci Gymnázia Josefa Ressela (Chrudim) a Gymnázia Jána Adama Raymana (Prešov)                                                                                                   T: 09. 11. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková
 • Týždeň vedy a techniky – podujatia PU v Prešove (katedra biológie, ekológie, matematiky a techniky)                           
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PaedDr. Kušnírová M.                                                   T: 09. 11. 2016
 • Týždeň vedy a techniky                                                                                           T: 07. – 13. 11. 2016
  Z: RNDr. Mackovjaková Z., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Szmolka J.
 • Benefičný koncert GJAR pri príležitosti 55. výročia založenia školy – DJZ – celá škola; koncert pre žiakov – 11:00, 2. koncert – 18:00                                                                                                          T: 10. 11. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Vplyv dezinformácií na Slovensko a Európu – prednáška – III. D                 T: 11. 11. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Súťaž Junior Freshhh                                                                                              T: 24. 10. – 16. 11. 2016
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Deň študentstva – aktivity ŽŠR v popoludňajších hodinách od 17:00 do 22:00 v priestoroch školy                  
  Z: PaedDr. Pavlovová T.                                                                                            T: 16. 11. 2016
 • Deň otvorených dverí na GJAR                                                                             T: 18. 11. 2016
  Z: PaedDr. Novosadová M.
 • Školské kolo olympiády v AJ – G4, G8                                                               T: 21. 11. 2016 
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Vašková M. (1., 2. ročník)                
 • Veľtrh JA Firiem – výber žiakov G4                                                                       T: 23. 11. 2016
  Z: Mgr. Bessenyeiová, D., RNDr. Kredátusová M., PhD., Ing. Bučková D.
 • Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom reálnych dát – regionálny projekt MasterClasses – spolupráca s Katedrou jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ – III. B                        T: 24. 11. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                                                  
 • Organizácia súťaže Náboj Junior na GJAR                                                        T: 25. 11. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Laser Pulzar Aréna Prešov – II. A – po 5. vyuč. hodine                                   T: 25. 11. 2016
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm – kino SCALA – 1. ročník
  Z: Mgr. Kollárová M.                                                                                                  T: 29. 11. 2016
 • Online súťaž Angličtinár roka – výber žiakov                                                     T: 30. 11. 2016
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • Veľtrh vzdelávania PRO EDUCO Košice – III. B, III. D                                          T: 30. 11. 2016
  Z: Mgr. Kollárová M.
  , PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Objavujeme Prešov (osobnosti mesta) – 2. ročník (skupiny NJ)                                       
  Z: Mgr. Maskalíková M., Mgr. Blašková M.

December 2016

 • Jazyková štafeta – školské kolo – výber žiakov G4, G8                                  T: 01. 12. 2016
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.
 • Lomihlav – matematická súťaž – výber žiakov                                                   T: 02. 12. 2016
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Mikuláš na GJAR – aktivity ŽŠR                                                                            T: 06. 12. 2016
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Návšteva divadelného predstavenia v Divadle A. Duchnoviča (F. M. Dostojevskij - Posadnutí), výber žiakov                                                                                                                         T: 16. 12. 2016
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Vianočný koncert – Evanjelický kostol Svätej Trojice – všetci žiaci              T: 21. 12. 2016
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Školské kolo olympiády v NJ                                                                  
  Z: Mgr. Maskalíková M., Mgr. Blašková M.
 • Školské kolo olympiády v RJ                                                                  
  Z: PhDr. Mattová I.
 • Školské kolo olympiády vo FJ                                                                 
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Medzitriedny vianočný volejbalový turnaj                                                     T: november - december 2016
  Z: Mgr. Pališčák. R.

 

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 07. 11. 2016.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 08. 11. 2016.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana