preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

 

Aktivity predmetových komisií na január a február,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2016/2017 po schválení na gremiálke dňa 09. 01. 2017.

 

Január 2017

 • Organizácia krajského kola matematickej olympiády – kategória A          T: 10. 01. 2017
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD., RNDr. Krajňák M., PhD.
              
 • Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku                                        T: 11. 01. 2017
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Okresné kolo matematickej olympiády – kategória Z9                               T: 24. 01. 2017
  Z: RNDr. Kredátusová M., PhD., Mgr. Jašurková J.
 • Školské kolo matematickej olympiády – kategória B, C                              T: 31. 01. 2017
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Krajňák M., PhD.                                                  
 • Školské kolo súťaže Ruské slovo – prednes poézie, prózy a piesne            T: do 20. 01. 2017
  Z: PhDr. Mattová I.
 • Živá klasika – recitátorská súťaž v RJ                                                          T: do 25. 01. 2017
  Z: PhDr. Mattová I.
 • Finančná olympiáda – prvé otvorené kolo                                                 T: do 25. 01. 2017
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov III. OA, V. OA                                                   T: 23. – 27. 01. 2017       
  Z: Mgr. Tomčák P., Mgr. Pališčák R.

 

Február 2017

 • Organizácia krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry T: 01. 02. 2017
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov – 25. ročník – Košice – výber žiakov    T: 06. 02. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Školské kolo biologickej olympiády – kategória B, A                               T: 07., 09. 02. 2017
  Z: RNDr. Mergešová T., Mgr. Kollárová M.
 • Kam na VŠ? – III. D                                                                                     T: 08. 02. 2017
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Krajské kolo Fyzikálnej olympiády – kat. A                                                 T: 09. 02. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. A, I. B                                         T: 13. – 17. 02. 2017       
  Z: Mgr. Tomčák P., Mgr. Pališčák R.
 • IX. školský ples GJAR – organizuje ŽŠR                                                    T: 25. 02. 2017
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Vedecké dielne onkológia                                                                         T: 27. 02. 2017
  Z: Mgr. Kollárová M.
 • Hviezdoslavov Kubín
  Z: PK SJL
 • Miss Matrioška GJAR – 3. ročník súťaže – žiaci I. A a I. D                         T: do 28. 02. 2017
  Z: PhDr. Mattová I.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 09. 01. 2017.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 19. 01. 2017.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana