preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

 

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2016/2017 po schválení na gremiálke dňa 03. 03. 2017.

 

Marec 2017

 • Jazykový kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku             T: 01. 03. 2017
  Z: vyučujúce CJ
 • Beseda s p. J. Koudelom z vydavateľstva Absynt – II. A, II. D                     T: 02. 03. 2017
  Z: Mgr. Sabol J.
 • Webinár Mám produkt, ale ako ho predať                                                 T: 13. 03. 2017
  Z: Ing. Bučková D., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka – I. C, I. D                                           T: 13. – 17. 03. 2017     
  Z: Mgr. Tomčák P., Mgr. Pališčák R.
 • Mladý džentlmen, mladá dáma – hudobno-tanečné predstavenie – PKO – všetci žiaci okrem 4. ročníka                                                                                                       T: 14. 03. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Tanečno-pohybová výchova pre žiakov 2. ročníka                                    T: 14., 15. 03. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu – prednáška pre žiakov 3. ročníka T: 14., 15. 03. 2017
  Z: PaedDr. Dudová Z.
 • Okresné kolo Pytagoriáda P6, P7, P8                                                           T: 15. 03. 2017
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Exkurzia BABADLO – I. OA, II. OA                                                                  T: 15. 03. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                               
 • Peter Black 3 – Anglicko-slovenské divadelné predstavenie – PKO – 1., 2., 3. ročník, kvinta
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
                                                                 T: 15. 03. 2017
 • Prednáška Poznaj svoju DNA pripravená v spolupráci s PU – II. B, II. D
  Z: RNDr. Mergešová T., Mgr. Sopková P.                                                        T: 16. 03. 2017
 • Exkurzia Okrasa Čadca – II. A, II. C                                                               T: 16. 03. 2017
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Prednáška a beseda na tému finančná gramotnosť s pracovníkmi Tatrabanky pre žiakov 3. ročníka
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.                                                                               T: 16. 03. 2017
 • Školské kolo CHO – kat. B                                                                          T: 17. 03. 2017
  Z: vyučujúce chémie
 • Krajské kolo matematickej olympiády Z9                                                   T: 21. 03. 2017
  Z:
  RNDr. Kredátusová M., PhD., Mgr. Jašurková J.
 • Čo vieš o hviezdach – astronomická súťaž                                            T: 21. – 23. 03. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I.
 • Karjské kolo biologickej olympiády                                                          T: 22. 03. 2017
  Z: Mgr. Kollárová M., RNDr. Mregešová T.
 • Deň učiteľov – organizuje ŽŠR                                                                    T: 28. 03. 2017
  Z:
  PaedDr. Pavlovová T.
 • Finančná olympiáda – II. uzavreté kolo                                                       T: do 30. 03. 2017
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • International Masterclasses – PU Prešov – analýza reálnych dát z CERNu – III. D       
  Z: RNDr. Mackovjaková Z., PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.                           T: 31. 03. 2017
 • Zážitkové vyučovanie – návšteva Francúzskej aliancie v Košiciach – II. A, II. B
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Dni frankofónnej kultúry
  Z: Mgr. Bystrianska M., Mgr. Monoková J.
 • Výrobňa hostií – exkurzia – príma
  Z: Mgr. Papcunová Ľ.

Apríl 2017

 • Gateway2maturita – otvorená hodina v spolupráci s McMillan vydavateľstvom    
  Z: Mgr. Vašková Ľ                                                                                         T: 03. 04. 2017
 • IQ olympiáda – školské kolo pre žiakov prímy až kvarty                       T: 03. – 08. 04. 2017
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Okresné kolo matematickej olympiády Z6, Z7, Z8                                     T: 04. 04. 2017
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Speak Out – promo jazykového kempu v rámci hodín AJ                            T: 04. 04. 2017
  Z: vyučujúce AJ
 • Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády – kategória A – Žilina               T: 06. – 09. 04. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I.
 • Náboj – matematická súťaž družstiev                                                          T: 07. 04. 2017     
  Z:
  PaedDr. Kušnírová M.
 • Deň narcisov                                                                                             T: 07. 04. 2017
  Z
  : RNDr. Mergešová T.
 • Jazykový kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku – krajské finále
  Z: vyučujúce CJ                                                                                           T: 07. 04. 2017
 • Chemicko-geografická exkurzia do Banskej Štiavnice – I. A a V. OA  T: 11. 04. 2017
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Krajské kolo matematickej olympiády – kategória B, C                             T: 11. 04. 2017
  Z: PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Krajňák M., PhD., RNDr. Kredátusová M., PhD., Jašurková J.
 • Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov - Bratislava                         T: 18. – 21. 04. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I.
 • Raymanov týždeň – netradičný týždeň na GJAR                                 T: 24. – 28. 04. 2017
  Z: všetci vyučujúci GJAR
 • "Viem, že ..." - odborné prezentácie žiakov 3. ročníka                          T: 24. – 28. 04. 2017
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Vzťahy: kamarátske, priateľské, partnerské, láska – beseda so žiakmi 2. ročníka v spolupráci CPPPaP                                                                                                T: 24., 25, 28. 04. 2017
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Girl’s Day – exkurzia v IT firme podľa výberu - výber žiačok 2. ročníka    T: 27. 04. 2017
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Školské kolo CHO – kat. C                                                                      T: 28. 04. 2017
  Z: vyučujúce chémie
 • Návšteva v Archíve – žiaci 4. ročníka                                                   
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Noc v kostole
  Z: Mgr. Gajdoš M.
 • Exkurzia Prešovská synagóga – 1. ročník
  Z: Mgr. Papcunová Ľ.
 • Exkurzia Opálové bane – výber žiakov 3. ročníka                                   T: 11. 04. 2017
  Z: PaedDr. Dudová Z.
 • Maslenica – predveľkonočné zvyky a obyčaje       
  Z:
  PhDr. Mattová I.
 • Egghunting – veľkonočné tradície – žiaci prímy                
  Z
  : Mgr. Svatová V., Mgr. Vašková M.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 03. 03. 2017.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 17. 03. 2017.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana