preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na máj a jún,

ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho

v školskom roku 2016/2017.

Máj 2017

 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka + V. OA                                      T: 09. 05. 2017
  Z: PK TSV
 • Honba za pokladom – vedomostná súťaž spojená s prehliadkou mesta – žiaci 3. ročníka
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Monoková J.                                                T: 09. 05. 2017
 • Moderné metódy diaľkového prieskumu Zeme – prednáška katedry geografie UPJŠ v KE – 2. ročník                                                                                                   T: 09. 05. 2017
  Z: Mgr. Čech P.
 • Klára a Berny – prednáška, beseda o výcviku psa spojená s praktickou ukážkou - I. OA, II. OA          
  Z
  : PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.                                                         T: 09. 05. 2017
 • Exkurzia a workshop BABADLO – III. OA, IV. OA                                                           T: 09. 05. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Divadelné predstavenie Eugen Onegin – DJZ Prešov - IV. A                                     T: 09. 05. 2017
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Návšteva Ekocentra – I. OA, II. OA                                                                                  T: 11. 05. 2017
  Z: Mgr. Kazimírová Ľ., RNDr. Mackovjaková Z.
 • Steel Park Košice – Technické múzeum - III. OA, IV. OA                                            T: 11. 05. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Exkurzia Prešov – s anglickým výkladom – žiaci 1. ročníka                                      T: 11. 05. 2017
  Z: vyučujúce AJ1. ročníku
 • Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň – návšteva knižnice na Hlavnej ulici – prednáška, kvíz – žiaci 3. ročníka                                                                                                                                  T: 11. 05. 2017
  Z: Mgr. Vašková Ľ.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka                                                                          T: 11. 05. 2017
  Z: PK TSV
                                                                             
 • Rozlúčka so štvrtákmi – PKO – všetci žiaci                                                                 T: 12. 05. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Vyučovanie vo Francúzskej Aliancii – Košice – skupiny FJ II. A, II. B                     T: 16. 05. 2017
  Z: Mgr. Bystrianska M.
 • Účelové cvičenie pre žiakov I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                               T: 18. 05. 2017
  Z: PK TSV
                                                                             
 • Dnes si dáme džez – výchovný džezový koncert – SCALA – 1. ročník, 3. ročník, I. OA, II. OA, III. OA, IV. OA                                                                                                                                         T: 22. 05. 2017
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Plavecký kurz – žiaci 2. ročníka                                                                                T: 22. – 26. 05. 2017
  Z: PK TSV
 • Spadli sme z jahody alebo nás prešiel kôň – návšteva knižnice na Hlavnej ulici – prednáška, kvíz – žiaci 1. ročníka + V. OA                                                                                                                             T: 23. 05. 2017
  Z: Mgr. Vašková Ľ.
 • Návšteva knižnice Slniečko – II. OA                                                                          T: 23. 05. 2017
  Z: Mgr. Blašková M.
 • Hodina v meste – I. OA, III. OA, IV. OA                                                                      T: 23. 05. 2017
  Z: PhDr. Mattová I.
 • Prednášky s ekologickou tematikou pripravená v spolupráci s PU – 3. ročník
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková                                                                         T: 23. – 24. 05. 2017
 • Obchodovanie s ľuďmi – prednáška – žiaci 3. ročníka                                   T: 23. – 24. 05. 2017
  Z: Mgr. Petrovská Z.
 • Ťapákovci – DAD – žiaci 1. ročníka, V. OA, IV. OA                                              T: 24. 05. 2017
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Prevencia rakoviny prsníka – prednáška pre dievčatá 3. ročníka spojená s besedou
  MUDr. Lešková Mária, PhD.                                                                                    T: 25. 05. 2017
 • Projekt Môj región – prezentácie ročníkových prác žiakov 2. ročníka     
  Z: PK AJ

Jún 2017

 • Medzinárodný deň detí na GJAR                                                                          T: 01. 06. 2017
  Z: PaedDr. Pavlovová T.ŽŠR
 • Exkurzia Steel Park, Košice – I. OA                                                                     T: 05. 06. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Exkurzia Praha-Terezín-Lidice                                                                        T: 05. – 06. 06. 2017
  Z: Mgr. Bessenyeiová D., PaedDr. Dudová Z., Mgr. Mihaľáková N.
 • Splav Hornádu – II. B                                                                                             T: 07. 06. 2017
  Z: Mgr. Pališčák R., PaedDr. Novosadová M.
 • Exkurzia Pieniny – II. A                                                                                      T: 08. – 10. 06. 2017
  Z: PaedDr. Štefančínová I., PhD., PhDr. Pončáková K.
                                         
 • Spelling Bee – anglická súťaž v hláskovaní slov pre žiakov 1. ročníka       T: 13. 06. 2017
  Z: PhDr. Pončáková K., Mgr. Vašková M.
 • Exkurzia Pieninský národný park – žiaci 1. ročníka                               
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia Bardejov – žiaci 1. ročníka                                 
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Exkurzia Ekocentrum Sosna Družtevná pri Hornáde – exkurzia a kurz zameraný na vytvorenie jazierka s bylinkovou záhradkou – I. OA                                                                                                 T: 26. 06. 2017
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD., Mgr. Kazimírová Ľ.
 • Exkurzia Ekocentrum Sosna Družtevná pri Hornáde – exkurzia a kurz zameraný na vytvorenie jazierka s bylinkovou záhradkou – I. A                                                                                                   T: 27. 06. 2017
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Kurz ochrany života a zdravia – žiaci 3. ročníka                                    T: 27. – 29. 06. 2017
  Z: Mgr. Tomčák P.

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana