preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   
  • koordinátor programu Zelená škola, ktorého úlohou je usmerňovať aktivity školy počas certifikačného obdobia a motivovať žiakov i dospelých k spolupráci;
  • žiaci školy - v kolégiu majú nadpolovičnú väčšinu členov;
  • učitelia a zástupca/ovia minimálne jednej z nasledujúcich záujmových skupín: nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, zriaďovateľ, samospráva, mimovládna organizácia a pod.

Žiaci sa priamo podieľajú na plánovaní a realizácii krokov a rozhodnutí, preberajú zodpovednosť za čiastočné úlohy – kolégium by malo fungovať participatívne. Kolégium je hlavným koordinátorom aktivít Zelenej školy, stretáva sa podľa potreby a o svojej činnosti informuje vhodným spôsobom zvyšok školy.

 

Kolégium Zelenej školy na Gymnáziu Jána Adama Raymana

Učitelia

Mgr. Kundľová Viera (riaditeľka školy)
Ing. Bučková Daniela (ekonomická zástupkyňa školy)
RNDr. Dzurišinová Zuzana (koordinátorka)
PaedDr. Kušnírová Martinka (koordinátorka )
Mgr. Kobulská Jana
PaedDr. Dudová Zlata
RNDr. Mackovjaková Zuzana
Mgr. Kollárová Marika

Rodičia

Mgr. Kazimírová Ľubica

Žiaci

Jaroslav Alex Kanderka- 02.A
EvaPanová – 02.A
Sofia Popovcová – 02.A
Miroslava Pramníková – 02.A
Bronislava Zapotoková – 02.A
Gabriela Benková – 1.A
Kačmariková Alexandra - 1.A
Alica Prestlová – 1.A
Ema Repaská– 1.A
Simona Triščová – 1.A
Lujza Lukáčová – 1.B
Matiová Dorota – V.OA
Deborah Bertová – 06.A
Alexandra Dzurillová – 06.A
Barbara Kendická – 06.A
Patrícia Potočnáková – 06.A
Klára Dorková – 2.A
Samuel Popjak – 2.A
Benjamín Ružbarský – 2.A
Jakub Vróbeľ – 2.A
Dominika Volentierová – 2.A
Maximilán Kohút – 2.B
Anna Miščíková – 2.B
Diana Pastoreková – 2.B
Daniela Petríková – 2.B
Mária Stanková – 2.B
Filip Jakub - 3.B
Ivana Sedlačková – 3.B
Antoinette Vavreková – 3.C
Klára Breceljová – 3.C
František Petrán – 4.A

Širšie kolégium

Mgr. Vašková Ľuboslava
PhDr. Pončáková Karin
Mgr. Monoková Janka
Mgr. Blašková Marianna

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov