preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Vybudovať oddychovo-edukačnú zónu so záhradným jazierkom a bylinkovou záhradkou

 

Aktivita 1

Exkurzia na Ekofarmu Odorica (AFRA) v Levoči za účelom inšpirácie a prípadného zakúpenia bylín

Zodpovední: Mgr. Kobulská Janka, Mušiková Laura (sexta)
Termín: máj 2018

Aktivita 2

Zorganizovať prednášku s doc. Šalamonom I. z Katedry ekológie FHPV PU v Prešove o vyšľachtení novej odrody mäty priepornej

Zodpovední: Mgr. Kobulská Janka, Mgr. Kollárová Mária, Vaľková Tatiana (3.C), Gonda Peter (4.B)
Termín: máj 2018 (podľa dohody s pánom doc. Šalamonom I.)

Aktivita 3

Pripraviť projekt/návrh a rozpočet potrebný na vytvorenie jazierka a bylinkovej záhradky

Zodpovední: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD., Mgr. Kazimírová Ľubica, PaedDr. Kušnírová Martina, Makranská Soňa (II.A)

Termín: marec 2018

Aktivita 4

Vytvoriť prírodné jazierko a vysadiť bylinkovú záhradku

(šalvia, materina dúška, petržlen, pažítka, mesačné jahody, ...)

Zodpovední: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD., Mgr. Kazimírová Ľubica, PaedDr. Kušnírová Martina, Sláviková Klára (sexta), Demčáková Ema, Giňovská Zuzana, Hrabčáková Tamara, Vaľková Tatiana (3.C)

Termín: apríl 2018 - jún 2018

Aktivita 5

Využívať vytvorené jazierko na hodinách chémie – Rozbor vody, dôkaz aniónov vo vode

Zodpovední: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD.

Termín: október 2018

Aktivita 6

Využívať vytvorené jazierko na hodinách biológie – Pozorovanie biotopov (mikroskopovanie)

Zodpovední: Mgr. Kazimírová Ľubica

Termín: podľa ŠkVP (jún/júl 2019)

Aktivita 7

Na hodinách biológie vytvoriť herbár liečivých byliniek

(napr. letničky – kalísia voňavá, nechtík lekársky, lobulária prímorská, fazuľa šarlátová, ..., trvalky – bakopa, hortenzia, levízia, lantana menlivá, ...)

Zodpovední: Mgr. Kollárová Mária, PaedDr. Tobiášová-Rovňáková Ľudmila

Termín: september 2018

Aktivita 8

Využívať oddychovú časť záhrady okolo jazierka na hodinách slovenského jazyka a literatúry – Piknikové čítanie

Zodpovední: Mgr. Mihaľáková Naďa

Termín: september 2018

Aktivita 9

Navštíviť inšpiratívne školské záhrady

Zodpovední: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD., PaedDr. Kušnírová Martina, Mgr. Kazimírová Ľubica

Termín: podľa ponuky (september 2018)

Aktivita 10

Účasť na festivale Ekotopfilm - Envirofilm/Hory a mesto Prešov ...

Zodpovední: RNDr. Kredátusová, PhD.

Termín: november 2018


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov