preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naplánovať a realizovať 15 pravidelných aktivít počas vyučovania zameraných na získanie a prehĺbenie vedomostí v oblasti ochrany prírody

 

Aktivita 1

Exkurzia do Botanickej záhrady v KE (Deň botanických záhrad/Výstava v botanickej záhrade/DOD)

Zodpovední: RNDr. Mergešová Tatiana, Amrichová Alexandra, Bujňáková Kristína, Čechová Klaudia (1.A)
Termín: apríl (počas PFIČ MS)

Aktivita 2

Vytvorenie Zelenej poličky v žiackej školskej Knižničke

Zodpovední: Mgr. Kobulská Janka, Lukáčová Barbora 1.A
Termín: január 2018 (priebežné dopĺňanie)

Aktivita 3

Dokumentácia aktivít – eKronika školy

Zodpovední: RNDr. Mackovjaková Zuzana, Veronika Mihaliková (3.C), Roman Pásztor (4.D)

Termín: priebežne

Aktivita 4

Aktualizácia webu o aktivitách školy v programe Zelená škola

Zodpovední: Mgr. Gunišová Valentína

Termín: priebežne

Aktivita 5

Vyčistime Nízke Tatry – Chopok I.A s triednou pozývajú ostatných prvákov na spoločnú celodennú akciu

Zodpovední: Mgr. Mihaľáková Naďa

Termín: jar 2018

Aktivita 6

Propagovať (zorganizovať) školské výlety s programom absolvovania vždy iného turistického náučného chodníka

Zodpovední: PaedDr. Dudová Zlata, Mgr. Kazimírová Ľubica

Termín: máj 2018 (nástenka), propagácia každoročne

Aktivita 7

Deň Zeme – počas tradičného Raymanovho týždňa pripraviť aktivityk Medzinárodnému Dňu Zeme

(relácia v rozhlase, Hliníkový skarabeus, Hrabanie lístia v šk. záhrade, Rovesnícke vzdelávanie, LANDART v záhrade)

Zodpovední: Mgr. Vašková Ľuboslava, Jadušová Tamara (sexta)

Termín: apríl 2018, apríl 2019

Aktivita 8

Realizovať hodiny biológie v národnom parku PIENAP

Zodpovední: RNDr. Mergešová Tatiana

Termín: jún 2018

Aktivita 9

Realizovať hodiny biológie v Prírodovednej expozícii Šarišského múzea v Bardejove – vyučovacia jednotka na tému
Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana

Zodpovední: RNDr. Mergešová Tatiana

Termín: jún 2018

Aktivita 10

Exkurzia Opálové bane

Zodpovední: PaedDr. Dudová Zlata, Spišiaková Patrícia, Turčaniková Lýdia, Michalová Monika, Miškufová Tamara (1.A)

Termín: jún 2018

Aktivita 11

Exkurzia Zádielska dolina

Zodpovední: Mgr. Kazimírová Ľubica

Termín: september 2018

Aktivita 12

Film Nepríjemná pravda 1, 2

Zodpovední: PhDr. Pončáková Karin, Mgr. Kollárová Mária, Uhrínová Kristína, Vargová Lýdia (1.A)

Termín: apríl (počas PFIČ MS)

Aktivita 13

Realizovať hodiny biológie vo vybranom chránenom území okresu Prešov

Zodpovední: Mgr. Kollárová Mária

Termín: jar 2018/jar 2019

Aktivita 14

Kurz permakultúry alebo vermikompostovania

Zodpovední: RNDr. Dzurišinová Zuzana, PhD.

Termín: jar 2019

Aktivita 15

Príspevok o aktivitách v školskom časopise

Zodpovední: Mgr. Blašková Marianna, Orlický Vít, Barica Tomáš (sekunda)

Termín: priebežne

Aktivita 16

Exkurzia do Bachledovej doliny

Zodpovedná: PaedDr. Dudová Zlat

Termín: máj 2018


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov