preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktivity predmetových komisií na marec a apríl, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2017/2018

po schválení na gremiálke dňa 05. 03. 2018.

Marec 2018

 • Jazykový kvet – krajské semifinálové kolo                                                         T: 06. 03. 2018
  Z: Mgr. Monoková J., Mgr. Augustínová L., Mgr. Blašková M.
 • Vzťahy: kamarátske, priateľské, láska – besedy pre žiakov 2. ročníka v rámci témy Duševné zdravie (II. A – 06. 03., II. B – 12. 03., II. C – 07. 03., II. D – 07. 03.)
  Z
  : RNDr. Mergešová T.
 • Po stopách Ľ. Štúra – návšteva knižnice – I. D, VI. OA, I. B                    T: 06., 07., 12. 03. 2018
  Z
  : Mgr. Olujić T.
 • Deň žien – aktivity ŽŠR                                                                                            T: 08. 03. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • Biologická olympiáda kat. A – školské kolo                                                        T: 08. 03. 2018
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Hviezdoslavov Kubín – súťaž pre žiakov štvorročného štúdia                         T: 08. 03. 2018
  Z: Mgr. Sabol J.
 • Kultúrno-poznávacia exkurzia do nemecky hovoriacich krajín – Viedeň – výber žiakov
  Z: Mgr. Blašková M., PhDr. Mattová I., Mgr. Šimkovičová M.                      T: 08. – 11. 03. 2018
 • Spievam po francúzsky – súťaž                                                                           T: 09. 03. 2018
  Z: Mgr. Monoková J., Mgr. Bystrianska M.
 • Lyžiarsky kurz – I. C, I. D                                                                              T: 12. – 16. 03. 2018
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Nepríjemná pravda 2 – dokument – CINEMAX                                                 T: 13. 03. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Umenie tanca – tanečno-vzdelávacie predstavenie – PKO                            T: 14. 03. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Pytagoriáda – matematická súťaž                                                                      T: 14. 03. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • PUĽS - predstavenie Návraty – SCALA                                                               T: 15. 03. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Fyzikálna olympiáda kat. E, F – okresné kolo                                                  T: 16. 03. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Biologická olympiáda kat. A, B – krajské kolo                                                 T: 20. 03. 2018
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Náboj – matematická súťaž – Košice                                                                T: 23. 03. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Finančná olympiáda – II. uzavreté kolo                                                       T: do 24. 03. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Čo vieš o hviezdach – súťaž                                                                    T: 26. – 28. 03. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Krajské kolo MO Z9                                                                                             T: 27. 03. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Deň učiteľov – aktivtity ŽŠR                                                                                T: 28. 03. 2018
  Z: PaedDr. Pavlovová T.
 • International Masterclasses – analýza reálnych dát z CERNu            
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.

Apríl 2018

 • Knižnica Slniečko – II. OA, IV. OA                                                             T: 05., 11. 04. 2018
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Jazykový kvet – krajské kolo súťaže                                                            T: 09. 04. 2018
  Z: PK ANJ, PK CJ
 • IQ olympiáda – žiaci prímy až kvarty                                                     T: 09. – 13. 04. 2018
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Krajské kolo MO B, C – organizačné zabezpečenie                                  T: 10. 04. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M.
 • Exkurzia NestvillePark a Ľubovniansky hrad                                             T: 10. 04. 2018
  Z: RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Exkurzia Botanická záhrada Košice                                                               T: 10. 04. 2018
  Z: RNDr. Mergešová T.
 • Okresné kolo MO Z6, Z7, Z8                                                                          T: 17. 04. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Exkurzia CERN – Švajčiarsko – výber žiakov 3. ročníka                    T: 16. – 22. 04. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Raymanov týždeň – netradičný týždeň na GJAR                               T: 23. – 27. 04. 2018
  Z: všetci vyučujúci
 • Viem, že ... – prezentácie žiakov 3. ročníka                                             T: od 23. 04. 2018
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Girl’s day – dievčatá 2. ročník                                                                         T: 26. 04. 2018
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.
 • Mesiac frankofónie – aktivity v spolupráci s Francúzskou alianciou      
  Z: Mgr. Monoková J., Mgr. Bystrianska M.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 05. 03. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 09. 03. 2018.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana