preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Dňa 23.4.2021 sa konala medzinárodná matematická súťaž NÁBOJ ONLINE. Do súťaže sa zapojili žiaci z 12 štátov.

Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch súťažných kategóriách (SENIORI, JUNIORI). Všetkým 45 žiakom ďakujeme, že sa aj počas dištančného vzdelávania zapojili do súťaže a SRDEČNE BLAHOŽELÁME k dosiahnutým úspechom.

Kategória SENIORI:

Zloženie tímu:

SENIORI SR

(spolu súťažilo 111 tímov)

SENIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 547 tímov)

Paulína Dujavová (III.B)

Martin Fedorko (III.A)

Maximilián Kohút (III.B)

Lukáš Soták (III.B)

Zuzana Miškaňová VII.OA)

19. miesto

115. miesto

Michal Jakubík (VIII.OA)

Nina Mizeráková (VIII.OA)

Emma Pásztorová (VIII.OA)

Michal Vorobel (VIII.OA)

Marek Baláž (VIII.OA)

26. miesto

171. miesto

Dávid Brodňanský (VII.OA)

Matej Gazdič (II.A)

Matej Korž (VII.OA)

Martin Kóša (II.A)

Emma Repaská (II.A)

59. miesto

348. miesto

Dominik Sabol (VIII.OA)

Matej Malík (VIII.OA)

Ondrej Krenický (VIII.OA)

Matúš Klimko (VIII.OA)

Ľubomír Stedina (VIII.OA)

93. miesto

493. miesto

Dominik Pošefko (III.A)

Alexandra Foltínová (III.A)

Vanda Matušíková (III.A)

Martina Pramníková (III.A)

Matej Pramník (II.A)

99. miesto

509. miesto

     
     

 

Kategória JUNIORI:

Zloženie tímu:

JUNIORI SR

(spolu súťažilo 108 tímov)

JUNIORI MEDZINÁRODNE

(spolu súťažilo 591 tímov)

Timothy Ján Fecko (II.C)

Hugo Popovič (II.C)

Jakub Kovalík (V.OA)

Patrik Sabol (V.OA)

Tamara Kucháriková (V.OA)

28. miesto

208. miesto

Tomáš Barica (VI.OA)

Matej Petz (VI.OA)

Richard Miščík (VI.OA)

Karol Marinica (VI.OA)

Vít Orlický (VI.OA)

35. miesto

241. miesto

Ján Brajerčík (I.C)

Richard Gmitter (I.C)

Lukáš Kacvinský (I.C)

Adam Prídavok (I.C)

Eliška Výhonská (V.OA)

77. miesto

441. miesto

Soňa Vasičková (II.B)

Ema Tuptová (II.B)

Simona Kušnírová (II.B)

Lucia Bartle (II.B)

Diana Dopiriaková (II.B)

89. miesto

502. miesto

 

30.3.2021 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kategóriách B a C.

Srdečne blahoželáme našim žiakom k vynikajúcim výsledkom:

      Jakubovi KOVALÍKOVI (kvinta), ktorý sa umiestnil na 2. mieste,

      Tamare KUCHÁRIKOVEJ (kvinta), ktorá sa umiestnila na 5. mieste,

      Patrikovi SABOLOVI (kvinta), ktorý sa umiestnil na 7. mieste.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pri príležitosti Dňa Zeme zverejnili Mladí reportéri výsledky národnej súťaže, v ktorej každoročne súťažia reportážne články, fotografie, kampane a videá zamerané na riešenie lokálnych problémov životného prostredia. Aj v čase pandémie, kedy kontakt s ľuďmi bol obmedzený a práca reportérov náročnejšia, sa do súťaže prihlásilo 63 príspevkov reportérov zo 14 škôl z celého Slovenska.

V tejto konkurencii sa na 2. mieste v kategórii reportážny článok (15-18 rokov) umiestnili Alexandra Dzurillová a Veronika Jenčová zo septimy s článkom Spravodlivosť v platbe za odpad.

Autorky, víťazky v národnom kole, sú ocenené pozvánkou na tradičný júnový terénny workshop, kde budú pracovať pod vedením odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia a médií (samozrejme v prípade priaznivej COVID-19 situácie).

Alexandre a Veronike BLAHOŽELÁME, tešíme sa z ich úspechu a želáme veľa elánu v práci, tiež veľa tvorivých nápadov a úspechov!

Viac o programe Mladých reportérov pre životné prostredie sa dozviete na www.mladireporteri.sk

Dňa 19.4.2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo 13. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnil sa ho aj Boris Kovalík (III.B), ktorý si s úlohami poradil najlepšie zo všetkých. Zvíťazil v silnej konkurencii starších žiakov, za čo mu patrí obdiv a uznanie.

Borisovi za 1. miesto srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa úspechov a chuti reprezentovať našu školu.

Mgr. Jana Majirošová

V dňoch 29. a 30. marca 2021 sa uskutočnilo online krajské i celoštátne kolo náročnej tímovej súťaže Turnaj mladých fyzikov. V rámci kraja naše družstvo obsadilo 1. miesto. V celoštátnom meradle sa družstvo v zložení Martin Kóša (II. A), Alexandra Kačmariková (II. A), Karol Marinica (sexta A) a Martin Huk (oktáva A) umiestnilo na 8. mieste.

Alexandra Kačmariková sa venovala úlohe s názvom Svetelné fúzy, Martin Kóša prezentoval riešenie úlohy Ručný vrtuľník, Karol Marinica sa zaoberal úlohou Synchronizované sviečky a Martin Huk riešil úlohu Špongia.

9. marca 2021 sa uskutočnilo online aj KK FO A. Školu reprezentovali Martin Huk (oktáva A) a Martin Fedorko (III.A).

Blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana