Cieľom projektu vzhľadom na cieľovú skupinu žiakov štvorročného a osemročného gymnázia je: