Dramatizácia vybraných umeleckých fragmentov v cudzom jazyku:

William Herschel (mp4)

Christian Oersted (mp4)

Vytvorenie databázy videí s prírodovedným zameraním v cudzom jazyku, vytvorenie slovenských tituliek k vybraným prírodovedným videám:

RTG (mp4)

Kinetická energia (mp4)

Pop Can (mp4)

Žiarovka (mp4)

Spracovanie fyzikálnych pokusov v anglickom jazyku:

Prezentácie so študijným materiálom v angličtine:

Tvorba anglicko-nemecko-francúzsko-slovenského glosára prírodovednej terminológie:

Fyzikálny slovník (pdf, 1,3 MB)

Tvorba pracovných listov pre žiakov s cieľom osvojenia a zapamätania si danej terminológie:

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk

Vytvorenie aktivít z oblasti reálií a osobností Veľkej Británie ku Anglo-americkým dňom realizovaným každoročne na škole:

Významní fyzici a ich objavy (postery):

Žiacke postery:

Vytvorenie databázy vhodných fragmentov s prírodovedným obsahom v slovenskej aj cudzojazyčnej literatúre:

Fragmenty z rozprávok (pdf, 0,6 MB)

Vytvorenie multimediálnych rozprávok s prírodovedným obsahom: