Erasmus+

English

KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Financované z programu Európskej únie Erazmus+

Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania cez rozvoj vybraných profesijných kompetencií

Výstup 1 - DOD (Deň otvorených dverí - program):

Marianna Blašková

Marta Bystrianska

Karin Pončáková

Ľuboslava Vašková

Výstup 2 - Prednáška pre študentov PU v rámci náčuvovej praxe na GJAR

Karin Pončáková

Ľuboslava Vašková

Výstup 3 - Metodické dni

Lucia Augustínová

Marta Bystrianska

Mária Kredátusová

Karin Pončáková

Výstup 4 - Pracovné listy

Mária Kredátusová

Mária Kredátusová

Výstup 5 - Písomné práce

Mária Kredátusová

Výstup 6 - Projekt

Mária Kredátusová